במידה וקיבלת לביתך מכתב להסדר חוב שלא שולם או ידוע לך על יתרת חוב קיימת שלא שולמה, באפשרותך להסדיר את חובך בצורה מהירה וקלה באמצעות אתר האינטרנט של החברה. כל שעליך לעשות הוא להיכנס לקטגורית איתור חוב, להזין את מספר המכתב שהגיע למעונך בדבר יתרת החוב או להזין את מספר הפוליסה שרכשת ולשלם את החוב שהצטבר לך.

המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.