השוואת קרנות השתלמות

 

לא צריך להיות מומחה פיננסי או יועץ כלכלי כדי לערוך השוואת קרן השתלמות ולהבין כמה חשוב לכל אחד מאתנו לחסוך כסף לעתיד, בין אם מדובר בעתיד הקרוב, ובין בעתיד הרחוק.

 

אף אחד מאתנו אינו יודע מה צופן לו העתיד, אך כולנו ערים לכך כי מצבנו הכלכלי והצרכים שלנו, עלולים להשתנות בעתיד. משכך, הסכומים שנחסוך, יהיו שימושיים עבורנו – בין אם לצרכי חירום ואם אם לצרכים אחרים, כגון: קניית רכב, נסיעה לחו"ל, שיפוץ בבית ומימון אירוע משפחתי.

 

קיימות אפשרויות רבות לחסוך כסף, והבולטת ביניהן הנה קרן ההשתלמות. קרן ההשתלמות מאפשרת לנו לחסוך לטווח בינוני, וליהנות מהטבות מס, שאינן מאפיינות את אפיקי החיסכון האחרים. למעשה, כיום, קרן השתלמות היא אפיק החיסכון היחיד לטווח בינוני, המעניק פטור ממס.

 

קרן השתלמות היא אפיק חיסכון, גם עבור שכירים וגם עבור עצמאים. השכירים נהנים מהפרשות לקרן ,הן מעצמם והן ממעסיקיהם. עצמאיים, לעומת זאת, מפרישים לקרן בעצמם את מלוא הסכום.

 

כשמדובר בחיסכון מסוג זה, מטרתנו בהשוואת קרן השתלמות היא שהכסף שאנו מפקידים היום, ואשר יצטבר בקופת הקרן, יניב תשואות גבוהות. לכן, לא כדאי להצטרף לקרן השתלמות, מבלי להשקיע זמן בביצוע השוואה של קרנות ההשתלמות.

 

כך למשל, בחברת כלל ביטוח ופיננסים, מציעים במסגרת "כלל השתלמות", שמונה מסלולים של קרנות השתלמות, הנבדלות זו מזו, הן בתמהיל והן באופי ההשקעות שלהן, וכתוצאה מכך, גם בתשואות שלהן. בדרך זו, מעניקים מענה גם למי שמחפש השקעה סולידית יותר, וגם למי שמעדיף קרן השתלמות מנייתית או משולבת.

 

כאשר מבצעים השוואה של קרנות השתלמות, יש להביא בחשבון את תמהיל ההשקעות של כל אחת מהן וכן את התשואות שלהן בשנים האחרונות, לצד שיקולים אישיים של החוסך, באשר לטווח הזמן שבו הוא יזדקק לכסף, ולרמת הסיכון שהוא מוכן או רוצה לקחת.

 

חשוב לזכור, כי ניתן לעבור בין המסלולים באופן חופשי, כך שגם ההחלטה שהתקבלה לאחר השוואת קרנות השתלמות, מתגלה כפחות מתאימה לחוסך - הוא אינו חייב לשאת בתוצאותיה עד מועד הפדיון. זאת ועוד, ניתן לשלב בין מסלולי ההשקעה השונים ולנייד את הכספים בין המסלולים, תוך שלושה ימי עסקים.

 

בין המסלולים הקיימים, ניתן למצוא את "כלל השתלמות כללי" – מסלול אשר כשמו כן הוא - הכספים במסלול זה, חשופים לנכסים מסוגים שונים. לעומת זאת, מי שמחפש אפיון יותר ספציפי לקרן ההשתלמות שלו, ורוצה קרן סולידית יחסית, יכול לבחור במסלול כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד – במסלול זה הכספים חשופים לאגרות חוב, לניירות ערך מסחריים ולהלוואות שאינן סחירות, בשיעור של לפחות 75% ולכל היותר 120%.

 

אפשרות נוספת היא מסלול כלל השתלמות שקלי לטווח קצר – המורכב מחשיפה לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות.

 

מסלול אחר למי שמעדיף אג"ח הוא כלל השתלמות אג"ח – אשר כשמו כן הוא, מבוסס על אג"ח בארץ ובחו"ל. מי שרוצה לתבל את קרן ההשתלמות שלו בקצת מניות – יכול לבחור במסלול אג"ח עם 15% מניות במסגרת "כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות".

 

עבור חוסכים פחות סולידיים, קיים מסלול כלל השתלמות מניות, שבו הכספים חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה של 75%-120%. מסלול אחר הוא מסלול המחקה את מדד S&P 500, בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול.

 

קיימת אפשרות לבחור גם במסלול "כלל השתלמות הלכה", שבו יש חשיפה לנכסים שונים, בכפוף להוראות הדין ולכללי ההלכה היהודית.

 

מי אמר שאי אפשר לרקוד על שתי חתונות או יותר? עבור מי שמתלבט או מעדיף לפזר סיכונים וסיכויים, תמיד שמורה האפשרות לפתוח מספר קרנות השתלמות במסלולים שונים ולערוך השוואת קרנות השתלמות.

 

 

 

 

*מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע נחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות..

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter