אחריות תאגידית

כחברה מובילה במשק, אנו רואים חשיבות רבה בקידום תהליכים בתחום האחריות התאגידית, והטמעת שיקולים חברתיים, סביבתיים וערכיים בהתנהלותנו העסקית השוטפת. אנו, בכלל ביטוח ופיננסים פועלים בכל ההיבטים של אחריות תאגידית - מאיכות סביבה, גיוון והכלה, דרך הקוד האתי, התייחסות לספקים ולקוחות, וכלה בנושא תרומות והתנדבות עובדים.

דירוג מעלה - פלטינה+

בחודש יולי 2023, זכינו בפעם הרביעית ברציפות בדירוג הגבוה ביותר "פלטינה +"במדד מעלה ESG לאחריות תאגידית לעסקים, ונכללנו בקבוצת החברות המובילות בישראל בתחום האחריות התאגידית. הזכייה בדירוג, בציון הגבוה ביותר, מעידה על פעילותנו ומחויבותנו לקידום נושאים בתחום האחריות התאגידית, בעלי השפעה חברתית וסביבתית, כחלק מהתנהלותנו היומיומית.

קוד אתי

"הקוד האתי של קבוצת כלל ביטוח ופיננסים מושתת על חזון הקבוצה וערכיה, והוא משקף את התרבות הארגונית, העקרונות והסטנדרטים האתיים המיושמים בתחומי הפעילות של הקבוצה ובמסגרת מערכת יחסי הגומלין בינה לבין כל מחזיקי העניין שלה. קוד זה מגדיר את כללי ונורמות ההתנהגות הראויים, המצופים מעובדי הקבוצה ומנהליה, במטרה לחזק את החברה, כחברת הביטוח המובילה בישראל, תוך מתן דגש על מצוינות".

 לקריאת הקוד

אחריות תאגידית

דו"ח האחריות התאגידית שלנו מבטא את מחויבותנו כחברת ביטוח מובילה בישראל להמשיך להשקיע ולקדם נושאים של קיימות, חברה וסביבה. תפיסת האחריות תאגידית שלנו היא חלק בלתי נפרד מפועלנו ועשייתנו העסקית, ואנו מקדמים אותה בכל העולמות – החל מאיכות סביבה, גיוון והכלה, דרך הקוד האתי, התייחסות לספקים ולקוחות, וכלה בנושא תרומות והתנדבות עובדים. 

לקריאת דו"ח אחריות תאגידית משנת 2019 וסקירה לשנת 2020

לקריאת דו"ח אחריות תאגידית לשנים 2020-2022 ועדכונים משנת 2023

 

מדיניות ESG

כלל ביטוח ופיננסים מאמינה, כי הטמעת שיקולי ESG בניהול ההשקעות מהווה נדבך משלים לאנליזה הפיננסית הקיימת, תוך שהיא משלימה ואינה חלופית לתהליך הערכת סיכוני ההשקעות. השקעות אחראיות מייצרות אימפקט חיובי על העולם בתחומי הכלכלה, החברה, והסביבה.

מסמך מדיניות ה-ESG של החברה

 

אבני היסוד שלנו

אתיקה ארגונית וערכי יסוד

אנו בכלל בביטוח ופיננסים רואים עצמנו מחויבים לנהוג ביושרה והגינות כלפי כלל מחזיקי העניין שלנו, בניהול עסקינו ובשירות שאנו מעניקים ללקוחותינו

עובדים

אנו רואים חשיבות רבה בטיפוח סביבת עבודה ששמה דגש על חשיבות ההון האנושי, ופועלים למען שיוון הזדמנויות וגיוון תעסוקתי

גיוון והכלה

אנו מקפידים להעסיק עובדים ללא אפליה על בסיס מגדר, מוצא או דת וליצור גיוון והכלה של כוח האדם בה

איכות הסביבה

אנו שואפים לשמירה על איכות הסביבה ופועלים לצמצום השפעותיה השליליות של החברה על הסביבה

ממשל תאגידי

אנו פועלים לקיומו של ממשל תאגידי נאות בכל הקשור לעבודת הדירקטוריון

אחריות ברכש

אנו מתייחסים לספקינו ולמבטחי המשנה שלנו בכבוד ובהוגנות, בשקיפות מירבית ומקיימים עמם משא ומתן הוגן, תוך כיבוד מלא של ההסכמים בינינו

הצג עוד

אתיקה ארגונית וערכי יסוד

אנו בכלל בביטוח ופיננסים רואים עצמנו מחויבים לנהוג ביושרה והגינות כלפי כלל מחזיקי העניין שלנו, בניהול עסקינו ובשירות שאנו מעניקים ללקוחותינו

עובדים

אנו רואים חשיבות רבה בטיפוח סביבת עבודה ששמה דגש על חשיבות ההון האנושי, ופועלים למען שיוון הזדמנויות וגיוון תעסוקתי

גיוון והכלה

אנו מקפידים להעסיק עובדים ללא אפליה על בסיס מגדר, מוצא או דת וליצור גיוון והכלה של כוח האדם בה

איכות הסביבה

אנו שואפים לשמירה על איכות הסביבה ופועלים לצמצום השפעותיה השליליות של החברה על הסביבה

ממשל תאגידי

אנו פועלים לקיומו של ממשל תאגידי נאות בכל הקשור לעבודת הדירקטוריון

אחריות ברכש

אנו מתייחסים לספקינו ולמבטחי המשנה שלנו בכבוד ובהוגנות, בשקיפות מירבית ומקיימים עמם משא ומתן הוגן, תוך כיבוד מלא של ההסכמים בינינו

תרומה לקהילה ומעורבות עובדים

במסגרת הפעילות החברתית בשנת 2023, תרמנו סך של כ-5 מיליון ₪ בהתאם לאסטרטגיה שהגדרנו - תמיכה בגופים ועמותות הפועלים למען טיפוח אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, לרבות אוכלוסיות חולות, אוכלוסיות מעוטות יכולת, ובדגש על טיפוח ילדים ואוכלוסיות של צעירים, גם בהיבטים של עידוד השכלה

למידע נוסף לחצו כאן

כלל למען הכלל

כלל ביטוח ופיננסים נותנת חסות לאסף יסעור של הספורט הפראלימפי.

חברת כלל ביטוח ופיננסים אימצה יחידה צבאית של 11 צעירים עם צרכים מיוחדים מאשקלון, שישתלבו בצה״ל בבסיס זיקים במסגרת תוכנית ״גדולים במדים״.

בשנת 2023 נתנה כלל ביטוח ופיננסים חסות ראשית במשדר ההתרמה של פתחון לב לקראת חג הפסח. ארגון פתחון לב פועל לשבירת מעגל העוני הבין-דורי בישראל המסייע מדי שנה לכחצי מיליון אנשים בישראל, וזו השנה הרביעית ברציפות בה תורמת החברה ל"תוכנית 7" המיועדת לבני נוער מהפריפריה הגאוגרפית ומלווה אותם במשך 7 שנים משנות התיכון ועד להשתלבותם בלימודים גבוהים ועבודה לאחר הצבא.

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter