כחברה מובילה במשק, אנו רואים חשיבות רבה בקידום תהליכים בתחום האחריות התאגידית, והטמעת שיקולים חברתיים, סביבתיים וערכיים בהתנהלותנו העסקית השוטפת. אנו, בכלל ביטוח ופיננסים פועלים בכל ההיבטים של אחריות תאגידית - מאיכות סביבה, גיוון והכלה, דרך הקוד האתי, התייחסות לספקים ולקוחות, וכלה בנושא תרומות והתנדבות עובדים.

אחריות תאגידית

כחברה מובילה במשק, אנו רואים חשיבות רבה בקידום תהליכים בתחום האחריות התאגידית, והטמעת שיקולים חברתיים, סביבתיים וערכיים בהתנהלותנו העסקית השוטפת. אנו, בכלל ביטוח ופיננסים פועלים בכל ההיבטים של אחריות תאגידית - מאיכות סביבה, גיוון והכלה, דרך הקוד האתי, התייחסות לספקים ולקוחות, וכלה בנושא תרומות והתנדבות עובדים.

דירוג מעלה - פלטינה+

בחודש יולי 2020, זכינו בדירוג הגבוה ביותר "פלטינה +" של ארגון מעלה ונכללנו בקבוצת החברות העסקיות המובילות בישראל בתחום האחריות התאגידית. הזכייה בדירוג, בציון הגבוה ביותר, מעידה על פעילותנו ומחויבותנו לקידום נושאים בתחום האחריות התאגידית, בעלי השפעה חברתית וסביבתית, כחלק מהתנהלותנו היומיומית.

דירוג מעלה - פלטינה+

בחודש יולי 2020, זכינו בדירוג הגבוה ביותר "פלטינה +" של ארגון מעלה ונכללנו בקבוצת החברות העסקיות המובילות בישראל בתחום האחריות התאגידית. הזכייה בדירוג, בציון הגבוה ביותר, מעידה על פעילותנו ומחויבותנו לקידום נושאים בתחום האחריות התאגידית, בעלי השפעה חברתית וסביבתית, כחלק מהתנהלותנו היומיומית.

קוד אתי

"הקוד האתי של קבוצת כלל ביטוח ופיננסים מושתת על חזון הקבוצה וערכיה, והוא משקף את התרבות הארגונית, העקרונות והסטנדרטים האתיים המיושמים בתחומי הפעילות של הקבוצה ובמסגרת מערכת יחסי הגומלין בינה לבין כל מחזיקי העניין שלה. קוד זה מגדיר את כללי ונורמות ההתנהגות הראויים, המצופים מעובדי הקבוצה ומנהליה, במטרה לחזק את החברה, כחברת הביטוח המובילה בישראל, תוך מתן דגש על מצוינות".

 לקריאת הקוד

קוד אתי

"הקוד האתי של קבוצת כלל ביטוח ופיננסים מושתת על חזון הקבוצה וערכיה, והוא משקף את התרבות הארגונית, העקרונות והסטנדרטים האתיים המיושמים בתחומי הפעילות של הקבוצה ובמסגרת מערכת יחסי הגומלין בינה לבין כל מחזיקי העניין שלה. קוד זה מגדיר את כללי ונורמות ההתנהגות הראויים, המצופים מעובדי הקבוצה ומנהליה, במטרה לחזק את החברה, כחברת הביטוח המובילה בישראל, תוך מתן דגש על מצוינות".

 לקריאת הקוד

אחריות תאגידית

דו"ח האחריות התאגידית שלנו מבטא את מחויבותנו כחברת ביטוח מובילה בישראל להמשיך להשקיע ולקדם נושאים של קיימות, חברה וסביבה. תפיסת האחריות תאגידית שלנו היא חלק בלתי נפרד מפועלנו ועשייתנו העסקית, ואנו מקדמים אותה בכל העולמות – החל מאיכות סביבה, גיוון והכלה, דרך הקוד האתי, התייחסות לספקים ולקוחות, וכלה בנושא תרומות והתנדבות עובדים.       

לקריאת הדו"ח

אחריות תאגידית

דו"ח האחריות התאגידית שלנו מבטא את מחויבותנו כחברת ביטוח מובילה בישראל להמשיך להשקיע ולקדם נושאים של קיימות, חברה וסביבה. תפיסת האחריות תאגידית שלנו היא חלק בלתי נפרד מפועלנו ועשייתנו העסקית, ואנו מקדמים אותה בכל העולמות – החל מאיכות סביבה, גיוון והכלה, דרך הקוד האתי, התייחסות לספקים ולקוחות, וכלה בנושא תרומות והתנדבות עובדים.       

לקריאת הדו"ח

אבני היסוד שלנו

אבני היסוד שלנו

אתיקה ארגונית וערכי יסוד
גיוון והכלה
איכות הסביבה
ממשל תאגידי
אחריות ברכש
אתיקה ארגונית וערכי יסוד
גיוון והכלה
איכות הסביבה
ממשל תאגידי
אחריות ברכש

תרומה לקהילה ומעורבות עובדים

במסגרת הפעילות החברתית בשנת 2019, תרמנו סך של כ־ 3 מיליוני ש"ח בישראל בהתאם לאסטרטגיה שהגדרנו - תמיכה בגופים ועמותות הפועלים למען טיפוח אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, לרבות אוכלוסיות חולות, אוכלוסיות מעוטות יכולת, ובדגש על טיפוח ילדים ואוכלוסיות של צעירים, גם בהיבטים של עידוד השכלה

למידע נוסף לחצו כאן

תרומה לקהילה ומעורבות עובדים

במסגרת הפעילות החברתית בשנת 2019, תרמנו סך של כ־ 3 מיליוני ש"ח בישראל בהתאם לאסטרטגיה שהגדרנו - תמיכה בגופים ועמותות הפועלים למען טיפוח אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, לרבות אוכלוסיות חולות, אוכלוסיות מעוטות יכולת, ובדגש על טיפוח ילדים ואוכלוסיות של צעירים, גם בהיבטים של עידוד השכלה

למידע נוסף לחצו כאן

כלל עם הקהילה- מה חדש?

כלל ביטוח ופיננסים היא נותנת החסות הראשית לסגל הזהב של הספורט הפראלימפי.

כלל ביטוח ופיננסים וארגון פתחון לב צועדים יחד בשלוש השנים האחרונות. במסגרת זו, החברה מחבקת את משפחות פתחון לב ותומכת בפרויקטים של העמותה.

כלל עם הקהילה- מה חדש?

כלל ביטוח ופיננסים היא נותנת החסות הראשית לסגל הזהב של הספורט הפראלימפי.

כלל ביטוח ופיננסים וארגון פתחון לב צועדים יחד בשלוש השנים האחרונות. במסגרת זו, החברה מחבקת את משפחות פתחון לב ותומכת בפרויקטים של העמותה.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter