חברי דירקטוריון וחברי ועדות - כלל ביטוח אשראי

חברי דירקטוריון

 • יורם נוה - יו"ר הדירקטוריון 
 • טל כהן - דירקטור
 • שטאוסברג דניאל - דירקטור
 • עלית כספי - דירקטורית
 • עירוני יונתן - דירקטור חיצוני
 • כץ אלון - דירקטור
 • לנגרמן אתי - דירקטורית חיצונית
 • פלר קובי - דירקטור חיצוני

 

חברי ועדת השקעות

 • אושרי שחר, יו"ר
 • בננו אתי
 • כהן טל

 

*מתכנסת אחת לחודש

חברי ועדת הביקורת

 • עירוני יונתן - דח"צ, יו"ר
 • לנגרמן אתי - דירקטורית חיצונית
 • פלר קובי - דירקטור חיצוני

 

*מתכנסת 4 פעמים בשנה

חברי ועדת תקרות אשראי

 • כהן טל - יו"ר
 • עירוני יונתן - דירקטור חיצוני

 

*מתכנסת לפחות 4 פעמים בשנה

חברי ועדת מאזן

 • עירוני יונתן - דח"צ, יו"ר
 • כהן טל - דירקטור
 • לנגרמן אתי - דירקטורית חיצונית
 • פלר קובי - דירקטור חיצוני

 

*מתכנסת לפחות 4 פעמים בשנה

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter