ביטוח חיים וחיסכון לאדם הפרטי - "חיסכון פיננסי לעתיד"

הפוליסה מאפשרת לך להרחיב את הבסיס הכלכלי של משפחתך לכל מטרה שהיא ולכל טווח השקעה, גם כהשלמת החיסכון לגיל פרישה גם אם אין באפשרותך להתבסס על הטבות מס מוכרות לצרכי ביטוח פנסיוני, ביטוח "חיסכון פיננסי לעתיד" מבית "כלל ביטוח ופיננסים" מבטיח את עתידך ואת עתיד משפחתך.
כדי להבטיח את הבסיס הכלכלי שלך ושל משפחתך

עיקרי הפוליסה

פוליסת "חיסכון פיננסי לעתיד", מבית "כלל ביטוח ופיננסים", מקנה: 

  • אפשרות בחירה בין מסלולי השקעה שונים בהתאם לבחירת המבוטח, ואף שילוב או החלפה בין המסלולים השונים
  • תשלום הסכום שנצבר בפוליסה, במקרה של פטירת המבוטח לפני גיל הפרישה, כסכום חד פעמי או כתשלום חודשי (על פי בחירת המוטבים)
  • נזילות גבוהה של כספי החיסכון בכל נקודת זמן
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter