מיזוג קופות מרכזיות לפיצויים - כלל פנסיה וגמל בע"מ

מיזוג קופות מרכזיות לפיצויים

מיזוג קופות מרכזיות לפיצויים בוצע ביום 01.10.2020

בהתאם להוראות כאמור, טרם המיזוג ולאחר המיזוג, החברה מיידעת את עמיתיה הן באמצעות פרסום באתר האינטרנט שלה והן באמצעות משלוח הודעה לכל עמיתי הקופות המתמזגות, אודות המיזוג, בין היתר, במסגרת ההודעות ניתן מידע, כנדרש, אודות מדיניות ההשקעות הצפויה של הקופות הממזגות ואודות זכותו של כל עמית להעביר את כספיו מקופת הגמל, בכפוף להוראות הדין.

 

 

- לנוסח ההודעה לפני המיזוג של קופת הגמל אלמוג לחצו כאן

- לנוסח ההודעה לפני המיזוג של קופת הגמל כלל גמל - קופה מרכזית לפיצויים לחצו כאן

 

- תרשים המציג את הקופות המרכזיות לפיצויים, לאחר ביצוע המיזוג

- הרשימה המלאה של הקופות המרכזיות לפיצויים לאחר ביצוע המיזוג 

 

   קופה כללית לפיצויים - מ"ה 239

   קופת פיצויים כלל ברזל - מ"ה 152

   כלל גמל מרכזית מסלולית - מ"ה 614

   הדס קופה מרכזית לפיצויים - מ"ה 684

   כלל פיצויים למעסיק - מ"ה 241

 

למידע אודות קופות אלה לחצו כאן

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter