ביטול פוליסת בריאות

השלכות אפשריות של ביטול פוליסת בריאות קיימת:

השלכות אפשריות של ביטול פוליסת בריאות קיימת:

 • בעת ביטול פוליסת בריאות קיימת יבוטלו כל הכיסויים הביטוחיים הכלולים במסגרתה ולא יכוסה מקרה ביטוח שאירע לאחר מועד הביטול כאמור.
 • לאחר ביטול פוליסת בריאות קיימת, לא ניתן יהיה לחדש את הכיסויים שבוטלו באותם תנאים.
 • לאחר ביטול פוליסת בריאות קיימת, באפשרותך להגיש בקשת הצטרפות לפוליסת בריאות חדשה בתנאים שיהיו נהוגים במועד בקשת ההצטרפות, לרבות לעניין פרמיה, וזאת בכפוף להוכחת מצב רפואי ולאחר קבלת הסכמת חברת הביטוח.
  תשומת ליבך כי הפרמיה עלולה להתייקר וכן כי יתכן שלא ינתן אישור חברת הביטוח להצטרפות לפוליסת בריאות חדשה.
 • בנוסף, לגבי פוליסת סיעוד, בעת ביטול פוליסת סיעוד קיימת זכאותך לתגמולי ביטוח בהתאם לפוליסה מתבטלת באופן מיידי.
  יתכן כי תהיה זכאות לתגמולי ביטוח מופחתים וזאת בהתאם לטבלת ערכי סילוק הנקובה בפוליסה.

אופן ביטול פוליסה קיימת

באפשרותך לפעול לביטול פוליסה קיימת באחת מהדרכים הבאות:

 • באמצעות דואר אלקטרוני - עליך לשלוח טופס בקשה לביטול סרוק לכתובת מייל BitulPolicyBriut@clal-ins.co.il
 • באמצעות חשבון אישי מקוון - עליך לשלוח טופס בקשה לביטול ממוחשב באתר החברה בכתובת: www.clalbit.co.il
 • באמצעות שיחת טלפון - עליך לפנות למוקד השירות של חברתנו – פוליסות בריאות בטלפון 5590*, פוליסות נסיעות לחו"ל בטלפון 077-6384031
 • באמצעות משלוח פקס - עליך לשלוח טופס בקשה לביטול לפקס מספר 077-6383321

דגשים חשובים לאופן הביטול:

 • לשם ביטול פוליסה קיימת שלא באמצעות שיחת טלפון, עליך למלא טופס ביטול יעודי המצוי באתר החברה www.clalbit.co.il ולהעבירו לחברה באמצעות אחת מדרכי הביטול הרשומות מעלה
 • על מנת שנוכל לטפל ביעילות בבקשתך לביטול פוליסה קיימת עליך לציין את מספר פוליסה הרלוונטית.
 • לביטול פוליסה קיימת במסגרתה מבוטחים כמה בוגרים או פוליסה משפחתית יש להעביר טופס בקשה לביטול הפוליסה עם הפרטים המלאים של כל אחד מהמבוטחים כולל חתימותיהם.
 • ככל שיועבר טופס ביטול עם פרטי מבוטח אחד בלבד, יבוטל הכיסוי הביטוחי של אותו מבוטח בלבד והפוליסה הקיימת תמשיך להיות בתוקף לגבי שאר המבוטחים במסגרת אותה הפוליסה.
 • לביטול פוליסה קיימת של קטין במסגרת פוליסה משפחתית, עליך למלא בטופס הביטול את פרטי הקטין ועל הטופס להיות חתום על ידי שני הוריו של הקטין.

לטופס ביטול פוליסה בביטוח בריאות לחצו כאן

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter