מערך ההלוואות של כלל ביטוח ופיננסים, מקנה לך את האפשרות לקבל הלוואה עם מגוון רחב של אפשרויות בחירה, ובתנאים מיטביים - ללא ערבויות, ללא צורך בביטחונות נוספים על הפוליסה, ללא עמלה בגין פתיחת תיק ההלוואה ועוד.

הלוואות ביטוח ופיננסים

מערך ההלוואות של כלל ביטוח ופיננסים, מקנה לך את האפשרות לקבל הלוואה עם מגוון רחב של אפשרויות בחירה, ובתנאים מיטביים - ללא ערבויות, ללא צורך בביטחונות נוספים על הפוליסה, ללא עמלה בגין פתיחת תיק ההלוואה ועוד.

עיקרי ההלוואה

כלל ביטוח ופיננסים מאפשרת למבוטחיה לקבל הלוואה לכל מטרה, כנגד שעבוד ערכי הפדיון בפוליסה, וזאת בהתאם להסדר התחיקתי ובכפוף למדיניות החברה כפי שמפורט להלן:

•בפוליסות מנהלים ותגמולים לעצמאים –
 הלוואה כנגד כספים לא נזילים (כספים שאינם ניתנים למשיכה חד פעמית פטורה ממס במועד בקשת ההלוואה בכפוף להוראות הדין) –

ניתן לבקש הלוואה בשיעור של עד 30% מערכי הפדיון ברכיב התגמולים בלבד.

•בפוליסות חיסכון פרטיות –
 הלוואה בגין כספים נזילים (כספים שניתנים למשיכה חד פעמית פטורה ממס במועד בקשת ההלוואה בכפוף להוראות הדין)- ניתן לבקש הלוואה בשיעור של עד 80% מערכי הפדיון ברכיב התגמולים הנזילה ( במסלולי השקעה מסוימים תינתן הלוואה בשיעור נמוך יותר, בהתאם להחלטת החברה )


•תקופת ההלוואה – ניתן לבקש הלוואה לתקופה של בין 6 חודשים ועד 7 שנים.

אפשרויות החזר ההלוואה: תשלום חודשי קבוע של קרן וריבית
בהלוואות מפוליסת חיסכון פרטית בלבד, ישנה אפשרות גם להחזר של תשלום ריבית חודשי מיום לקיחת ההלוואה ותשלום הקרן במועד סיום שיקבע מראש,
וכן אפשרות לתשלום קרן וריבית במועד סיום שיקבע מראש (הלוואת גישור)

לקבלת הלוואה בפוליסות חיסכון פרטיות, ניתן להגיש את כל הבקשה באופן דיגיטלי, באמצעות אתר כלל ביטוח ופיננסים. להגשת בקשה לחצו כאן
לקבלת הלוואה מפוליסת מנהלים ומפוליסת תגמולים לעצמאים, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5454*


*מינימום בקשה להלוואה שניתן להגיש עומדת על סכום של 10,000 שקלים.

קבלת ההלוואה מותנית באישור החברה וכפופה להוראות ההסדר התחיקתי, למדיניות החברה, לתנאי הפוליסה/ות ו/או התקנון/ים ולתנאי הסכם ההלוואה.

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לכריתת חוזה או מצג לצורך עריכת עסקה, אינו מחליף עיון בהסכם ההלוואה ורק הרשום בהסכם ההלוואה החתום ע"י החברה יש בו כדי לחייב את החברה.

עיקרי ההלוואה

כלל ביטוח ופיננסים מאפשרת למבוטחיה לקבל הלוואה לכל מטרה, כנגד שעבוד ערכי הפדיון בפוליסה, וזאת בהתאם להסדר התחיקתי ובכפוף למדיניות החברה כפי שמפורט להלן:

•בפוליסות מנהלים ותגמולים לעצמאים –
 הלוואה כנגד כספים לא נזילים (כספים שאינם ניתנים למשיכה חד פעמית פטורה ממס במועד בקשת ההלוואה בכפוף להוראות הדין) –

ניתן לבקש הלוואה בשיעור של עד 30% מערכי הפדיון ברכיב התגמולים בלבד.

•בפוליסות חיסכון פרטיות –
 הלוואה בגין כספים נזילים (כספים שניתנים למשיכה חד פעמית פטורה ממס במועד בקשת ההלוואה בכפוף להוראות הדין)- ניתן לבקש הלוואה בשיעור של עד 80% מערכי הפדיון ברכיב התגמולים הנזילה ( במסלולי השקעה מסוימים תינתן הלוואה בשיעור נמוך יותר, בהתאם להחלטת החברה )


•תקופת ההלוואה – ניתן לבקש הלוואה לתקופה של בין 6 חודשים ועד 7 שנים.

אפשרויות החזר ההלוואה: תשלום חודשי קבוע של קרן וריבית
בהלוואות מפוליסת חיסכון פרטית בלבד, ישנה אפשרות גם להחזר של תשלום ריבית חודשי מיום לקיחת ההלוואה ותשלום הקרן במועד סיום שיקבע מראש,
וכן אפשרות לתשלום קרן וריבית במועד סיום שיקבע מראש (הלוואת גישור)

לקבלת הלוואה בפוליסות חיסכון פרטיות, ניתן להגיש את כל הבקשה באופן דיגיטלי, באמצעות אתר כלל ביטוח ופיננסים. להגשת בקשה לחצו כאן
לקבלת הלוואה מפוליסת מנהלים ומפוליסת תגמולים לעצמאים, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5454*


*מינימום בקשה להלוואה שניתן להגיש עומדת על סכום של 10,000 שקלים.

קבלת ההלוואה מותנית באישור החברה וכפופה להוראות ההסדר התחיקתי, למדיניות החברה, לתנאי הפוליסה/ות ו/או התקנון/ים ולתנאי הסכם ההלוואה.

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לכריתת חוזה או מצג לצורך עריכת עסקה, אינו מחליף עיון בהסכם ההלוואה ורק הרשום בהסכם ההלוואה החתום ע"י החברה יש בו כדי לחייב את החברה.

שאלות נפוצות בנושא הלוואות ביטוח ופיננסים

שאלות נפוצות בנושא הלוואות ביטוח ופיננסים

מה סכום ההלוואה אותו אוכל לקבל, ככל שבקשתי תאושר על-ידי החברה?
מהי תקופת ההלוואה?
מה סוג הריבית אותה אשלם?
מהן האפשרויות להחזר ההלוואה?
אילו מסמכים אתבקש להציג?
אינני עובד/ת כעת, האם באפשרותי לקבל הלוואה?
האם ניתן להמשיך ולהפקיד בפוליסה בתקופת ההלוואה?
האם התשלום יכול להתבצע ע"י מי שאינו הלווה בפועל?
במידה שלא קיים חשבון ללווה, האם ניתן להעביר את תשלום כספי ההלוואה לגורם אחר?
האם הפקת חוזה הלוואה מעידה על אישור סופי לקבלת ההלוואה?

 

 

 

המידע המוצג לעיל נועד לשמש כחומר רקע בלבד ומטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר / האמור לעיל אינו מהווה הצעה לכריתת חוזה או מצג לצורך עריכת עסקה,
אינו מחליף עיון בהסכם ההלוואה ורק הרשום בהסכם ההלוואה החתום ע"י החברה יש בו כדי לחייב את החברה.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter