נושאי משרה:

 

רשימת חברות בשליטת כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ:

    • חברות בשליטת כלל החזקות

 

המחזיקים המהותיים בחברה הם:

 

לאתר הוועדה למינוי דירקטורים לחץ/י כאן