חברי דירקטוריון וחברי ועדות - כלל ביטוח

חברי הדירקטוריון

 

 • ערן עמוס
 • שמש אלי
 • פרופ' יגיל יוסי, דח"צ
 • ד"ר אדטו רחל, דח"צ
 • פרופ' שדה בן עמי אורלי, דח"צ
 • ארבל גד, דח"צ
 • דרור ברזילי, דח"צ

 
*מתכנס 12 פעמים בשנה

חברי ועדת השקעות משתתפות

 • פרופ' מלניק רפי, יו"ר, נח"צ
 • ששון רמי, נח"צ
 • ניר איילת, נח"צ
 • ד"ר דוכין יאיר, נח"צ
 • פרופ' דן וייס, נח"צ

 

*מתכנסת אחת לשבועיים

חברי ועדת ביקורת

 • ארבל גד, יו"ר
 • פרופ' יגיל יוסי, דח"צ
 • ד"ר אדטו רחל, דח"צ
 • פרופ' שדה בן עמי אורלי, דח"צ
 • שמש אלי
 • ברזילי דרור

 

*מתכנסת לפחות 12 פעמים בשנה

חברי ועדת תובענות ייצוגיות

 • ד"ר אדטו רחל, יו"ר
 • ארבל גד, דח"צ
 • ערן עמוס

 

*מתכנסת לפחות פעמיים בשנה

חברי ועדת תגמול

 • פרופ' יגיל יוסי, יו"ר
 • ערן עמוס
 • ד"ר אדטו רחל, דח"צ
 • פרופ' שדה בן עמי אורלי, דח"צ
 • ארבל גד, דח"צ

 

*מתכנסת לפי הצורך ולפחות פעם בשנה

חברי ועדת אשראי

 • עירוני יונתן, יו"ר
 • ששון רמי, נח"צ
 • ברזילי דרור, דח"צ

 

*מתכנסת לפי הצורך

חברי ועדת השקעות נוסטרו

 • נוה יורם, יו"ר
 • פרופ' יגיל יוסי, דח"צ
 • פרופ' שדה בן עמי אורלי, דח"צ
 • מרגליות חנה מזל (מלי)

 

*מתכנסת אחת לחודש

חברי ועדת מאזן

 • ערן עמוס, יו"ר
 • פרופ' יגיל יוסי, דח"צ
 • פרופ' שדה בן עמי אורלי, דח"צ
 • ארבל גד, דח"צ
 • אלי שמש

 

*מתכנסת לפחות 4 פעמים בשנה

חברי ועדת ניהול סיכונים וניהול טכנולוגיות מידע

 • שמש אלי, יו"ר
 • פרופ' יגיל יוסי, דח"צ
 • ארבל גד, דח"צ
 • ערן עמוס

 

*מתכנסת לפחות 4 פעמים בשנה

ועדת איתור פנימית

 • שמש אלי
 • פרופ' יגיל יוסי, דח"צ
 • גד ארבל, דח"צ
 • רחל אדטו, יו"ר דח"צ

 

*מתכנסת לפי הצורך

חברי ועדת אסטרטגיה

 • פרופ' שדה בן עמי אורלי,יו"ר
 • ערן עמוס
 • שמש אלי
 • ארבל גד , דח"צ

 

*מתכנסת לפחות 3 פעמים בשנה

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter