חברי דירקטוריון וחברי ועדות - כלל ביטוח

חברי הדירקטוריון

 

 • שמש אלי
 • ד"ר אדטו רחל, דח"צ
 • פרופ' שדה בן עמי אורלי, דח"צ
 • ארבל גד, דח"צ
 • דניאל ווקנין, דח"צ

 • חיים סאמט

 • ורדה אלשיך

 • רוני מליניאק

 • יאיר בר טוב

 • סמי מועלם

 • ישראל גלעד

 
*מתכנס 12 פעמים בשנה

חברי ועדת השקעות משתתפות

 • פרופ' מלניק רפי, יו"ר, נח"צ
 • ששון רמי, נח"צ
 • ניר איילת, נח"צ
 • ד"ר דוכין יאיר, נח"צ
 • פרופ' דן וייס, נח"צ

 

*מתכנסת אחת לשבועיים

חברי ועדת ביקורת

 • ארבל גד, יו"ר (דב"ת)
 • ד"ר אדטו רחל  (דב"ת)
 • פרופ' שדה בן עמי אורלי (דב"ת)
 • שמש אלי
 • וקנין דני (דב"ת)

 

*מתכנסת לפחות 12 פעמים בשנה

ועדת תובענות ייצוגיות

 • ד"ר אדטו רחל, יו"ר (דב"ת)
 • ארבל גד (דב"ת)
 • ישראל גלעד
 • אלשיך ורדה

 

*מתכנסת לפחות פעמיים בשנה

חברי ועדת תגמול

 

 • ד"ר אדטו רחל, דח"צ
 • פרופ' שדה בן עמי אורלי, דח"צ
 • ארבל גד, דח"צ
 • מועלם סמי
 • אלשיך ורדה

 

*מתכנסת לפי הצורך ולפחות פעם בשנה

חברי ועדת אשראי

 • עירוני יונתן, יו"ר
 • ששון רמי, נח"צ
 • דרור ברזילי

 

*מתכנסת לפי הצורך

ועדת השקעות נוסטרו

 • נוה יורם, יו"ר
 • פרופ' שדה בן עמי אורלי (דב"ת)
 • וקנין דני (דב"ת)
 • מליניאק רוני

 

*מתכנסת אחת לחודש

חברי ועדת מאזן

 • פרופ' שדה בן עמי אורלי (דב"ת)
 • ארבל גד (דב"ת)
 • אלי שמש
 • וקנין דני (דב"ת)
 • סאמט חיים

 

*מתכנסת לפחות 4 פעמים בשנה

ועדת ניהול סיכונים

 • שמש אלי, יו"ר
 • ארבל גד (דב"ת)
 • סאמט חיים
 • גלעד ישראל
 • מליניאק רוני

 

*מתכנסת לפחות 4 פעמים בשנה

ועדת איתור

 

 • רחל אדטו, יו"ר (דב"ת)
 • ארבל גד (דב"ת)
 • סאמט חיים
 • אלשיך ורדה

 

*מתכנסת לפי הצורך

ועדת טכנולוגיות מידע

 • שמש אלי
 • אדטו רחל (דב"ת)
 • בר טוב יאיר
 • ישראל גלעד
 • אלשיך ורדה
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter