במידה ונגרם לך או לנוסעים ברכב עימך נזק פיזי, הינך מכוסה במסגרת ביטוח החובה שהינך חייב לרכוש מתוקף חוק. במידה ונגרם לרכבך נזק וברשותך ביטוח מקיף של כלל ביטוח אתה מבוטח ומכוסה. כל שעליך לעשות הוא להודיע על מקרה הביטוח באמצעות אתר האינטרנט של החברה ולמלא את הפרטים המלאים של הנזק שנגרם לרכב. מרגע ההודעה על מקרה הביטוח, תטופל על ידי מוקד השירות של "כלל וסע", שילווה אותך בשירות אישי וממוקד, בכל שלב עד שיתוקן הנזק ברכבך. במידה ונגרם נזק לרכב אחר במסגרת התאונה והינך מבוטח בכיסוי ביטוח צד ג' של "כלל"  - אתה יכול לישון בראש שקט - הנזקים יכוסו במסגרת הביטוח.

המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.