תביעות online

כאן ניתן להגיש תביעה, להתעדכן בסטטוס הטיפול ולהשלים מסמכים חסרים Online.

שידרגנו עבורכם את עמוד התביעות, וכעת ניתן להגיש תביעה ללקוח מזוהה ובמסלול מהיר.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter

קישורים מרכזיים באתר