שיעור ההפקדה בקרן השתלמות לעצמאי ולשכיר

שיעור ההפקדה בקרן השתלמות לעצמאי ולשכיר

עצמאי

  שיעור הפקדה כולל הפקדה מוכרת הפקדה שאינה מוכרת הפקדה מקסימאלית שנתית כוללת (ש"ח)
עצמאי 7% 4.5% 2.5% 18,550
(7%* 265,000)

  

שכיר

  שיעור הפקדה מקסימאלי מעסיק אחוז הפקדה מקסימאלי עובד תקרת שכר שנתית מקסימאלית (ש"ח) הפקדה מקסימאלית שנתית כוללת (ש"ח)
שכיר 7.5% 2.5% 188,544 18,854
(10%* 188,544)
שכיר בעל שליטה 4.5% 2.5% 188,544 18,854

 

  • על חלק העובד להיות לפחות 1/3 מחלק המעסיק.
  • בעל שליטה יכול להפריש עד 10% כולל מעביד לקרן השתלמות, באופן שבו 3% הראשונים בהפקדת החברה מעבר ל-4.5% לא תחשב כהוצאה. 

הפקדה מוטבת לשכיר - הפקדה ביחס של 1 ל-3 עד לסך של 10% משכרו של העובד או מתקרה חודשית של 15,712 ש"ח, הנמוך מבין השניים.
תקרת הפקדה שנתית מוטבת לעצמאי - 18,130 ש"ח שנתי.

 

מס רווחי הון
כספים שהופקדו מעל התקרה המוטבת בין ינואר 2003 לדצמבר 2005 יחוייבו במס רווחי הון של 15%.
מינואר 2006 ועד דצמבר 2011 עמד שיעור המס על 20%. מינואר 2012 שיעור המס עומד על 25%.

 

כללים למשיכת כספים מקרן השתלמות ללא קנס שבירה:

  1. 6 שנים ממועד התשלום הראשון.
  2. גיל פרישה + 3 שנות וותק.
  3. 3 שנים ממועד התשלום הראשון לצורך השתלמות מוכרת.
  4. פטירה.

 

* הנתונים נכונים לשנת 2020

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter