קרן השתלמות לעצמאים

 

אם אתם עצמאים, אתם ודאי יודעים היטב עד כמה ביטחון כלכלי הוא קריטי – במיוחד כיום, לאחר שמגפת הקורונה לימדה אותנו כיצד להתמודד עם שינויים בלתי צפויים. בניגוד לשכירים, עצמאים אינם נהנים מהפרשות קבועות שהמעביד מפריש עבורם לקרן השתלמות או לקרן פנסיה.

 

עצמאים נתונים במצב קבוע של חוסר ודאות, והם חייבים לייצר לעצמם (מעבר לפרנסה היומיומית), רשת ביטחון כלכלית, שהם יוכלו לסמוך עליה בעת הצורך. רשת ביטחון כזו, תאפשר להם להתמודד עם מגוון תרחישים, כגון: קשיים בתזרימי הכספים בעסק, צורך בהשקעה בלתי צפויה בעסק וצורך במימון צרכים משפחתיים ואישיים.

 

אחד מאפיקי החיסכון היותר מתגמלים בהיבט זה, הוא קרן ההשתלמות לעצמאים. קרן השתלמות לעצמאים, מאפשרת חיסכון לטווח בינוני – כך שאפשר לפדות את הכסף בטווח הזמן הנראה לעין, ולתכנן מבעוד מועד למה הוא ישמש.

 

היתרון מבחינת העצמאים הוא שהם יכולים ליהנות מהטבות מס. לפי החוק, הפקדות לקרן השתלמות בסכום של עד 4.5% מההכנסה החייבת במס, עד סכום של 11,835 ₪ בשנה (נכון לשנת 2021) – מהוות הוצאה מוכרת. חישוב זה מתבסס על הכנסה שנתית מירבית של 263,000 ₪. ניתן להפקיד סכום גבוה יותר בקרן ההשתלמות, ובמקרה זה הטבות המס יינתנו רק עד התקרה הקבועה בחוק. מעבר לתקרה, יחול תשלום מס בשיעור של 25% מהרווח הריאלי.

 

מי שמושך את הכסף לאחר שש שנים, ייהנה מפטור ממס רווחי הון (בתנאי שסכום ההפקדה השנתי אינו גבוה מ-18,480 ₪). חשוב לציין, כי במידה והכספים מיועדים להשתלמות או ללימודים, ניתן ליהנות מפטור זה גם לאחר שלוש שנים, ולא חייבים להמתין שש שנים כדי לפדות את הכסף.

 

בתום שש שנים, אין מגבלות על הוצאת הכספים. הרווחים פטורים ממס וניתן למשוך את הכסף לכל מטרה.

 

קרן השתלמות לעצמאים – לא באמת לצרכי השתלמות

 

אמנם מדובר באפיק חיסכון ששמו "קרן השתלמות", אך בפועל, כאמור, אין חובה להשתמש בכספים הנחסכים בקרן לצרכי לימודים או השתלמויות. לכן, מדובר באפיק חיסכון יעיל מאוד לטווח בינוני.

 

יתרון נוסף של קרן השתלמות לעצמאים, הוא שכאשר עצמאי מפקיד לקרן, גובה "ההכנסה החייבת" שלו לצורך תשלומים לביטוח לאומי יורד. סכום הירידה מגיע עד 17.83% מהסכום המופקד לקרן השתלמות. החיסכון יכול להגיע למאות שקלים בשנה עבור העצמאי.

 

קיימת גמישות מבחינת התדירות- כך שניתן להפקיד בהוראת קבע בכל חודש או מספר פעמים בשנה. ניתן אף להפקיד גם פעם אחת בשנה, או לא להפקיד כלל.

 

בחברת כלל ביטוח ופיננסים קיימות מגוון קרנות השתלמות, המאפשרות להתאים את המסלול לאופיים של החוסכים. קרן ההשתלמות "כלל השתלמות" כוללת שמונה מסלולים, וניתן גם לנייד ביניהם את הכספים בקלות, ותוך זמן קצר. ישנם מסלולים סולידיים יותר, מסלול שקלי, מסלול מנייתי וגם מסלול הלכה.

 

כדאי לזכור, שעבור מי שמחשב את ההפקדות לקרן ההשתלמות לתכנון המס שלו, חשוב להפקיד את הכספים עד 31 בדצמבר בכל שנה, אחרת הכספים ייחשבו ככאלה שהופקדו בשנת המס הבאה, ולא יהיה ניתן ליהנות מההטבה בשנת המס הנוכחית. מאחר שההפקדה נחשבת מוכרת רק לאחר קליטתה בחברה, לא מומלץ לחכות עם ההפקדה ליום האחרון של השנה, אלא לקחת טווח ביטחון של מספר ימים ואף מספר שבועות.

 

 

מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע נחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter