חוזקות כנף

חוזקות כנף

מפת ההשקעות של כנף כוללת כיסוי רחב ומאוזן של אפיקי השקעה ושווקים בארץ ובעולם, להשגת תשואה מיטבית לחוסכים ולעמיתי החברה.

 

כנף משקיעה את הכספים שבניהולה במגוון אפיקים סחירים כגון: מניות, אג"ח ממשלתי, אג"ח קונצרני ומט"ח ואפיקים לא סחירים - הלוואות, תשתיות, טכנולוגיה, קרנות השקעה, משכנתאות, נדל"ן מניב והשקעות לא סחירות נוספות. 

 

 

בכנף פועלות יחידות מקצועיות בעלות התמחות מעמיקה באפיקי ההשקעה השונים, וזאת בכדי לאפשר למנהלי ההשקעות לקבל בכל רגע את התמונה המקיפה, העדכנית והבהירה ביותר, לגבי השקעות פוטנציאליות ומבנה תיק ההשקעות.

 

צוות מנוסה ויחידות השקעה מתמחות

 

יחידת הנוסטרו ויחידת העמיתים מבצעות השקעות בחדרי מסחר נפרדים. מנהלי ההשקעות של כל יחידה פועלים בכפיפות לוועדות השקעה, בכפיפות להוראות הדירקטוריון והוראות תקנות ההשקעה.

 

יחידת המחקר מספקת באופן שוטף ובלעדי חוות דעת כלכליות, הערכות שווי ואיתנות פיננסית של חברות. היחידה כוללת אנליסטים בכירים ובעלי ניסיון רב המבצעים מחקר יומיומי על החברות, הענפים והשווקים שבתחום התמחותם, בארץ ובעולם.

 

יחידת מחקר ואסטרטגיה מעמידה סקירות שווקים ומידע כלכלי תומכי החלטה לפעילות ההשקעות בכנף. פעילות זו כוללת מידענות וריכוז מגוון המגמות הקיימות בשוק.

 

יחידות השקעות בקרנות ומניות לא סחירות מתמחות בהשקעה בקרנות השקעה פרטיות בישראל ובעולם, ובהשקעה ישירה בחברות פרטיות במגוון ענפים: טכנולוגיה, בריאות, נדל"ן ועוד.

 

יחידות האשראי והתשתיות מתמחות במתן הלוואות מותאמות לחברות וגופים בארץ ובעולם, וכמו-כן במתן אשראי או רכישת מניות של חברות ופרויקטים לתשתיות.

 

יחידת ליווי בניה עוסקת בליווי פרויקטים לבניית דירות בישראל, וכן בהנפקת פוליסות מכר לרוכשי הדירות. היחידה פועלת בליווי עצמאי ובשיתוף פעולה עם המערכת הבנקאית.

 

יחידת משכנתאות עוסקת במתן הלוואות משכנתה ומשכנתה הפוכה. כלל ביטוח ופיננסים הינה הגוף המוסדי המוביל מחוץ למערכת הבנקאית הנותן משכנתאות באופן עצמאי.

 

יחידת הנדל"ן בישראל יוזמת רכישת נכסי נדל"ן מניב - משרדים, מסחר ולוגיסטיקה, ואמונה על ניהול תיק הנכסים בישראל.

 

יחידת הנדל"ן הבינלאומי אמונה על איתור הזדמנויות ורכישת נדל"ן מניב בעולם באופן ישיר ובאמצעות שיתופי פעולה עם קרנות וגופים מובילים.

 

יחידת גזברות מנהלת את תזרים המזומנים של הקבוצה ופועלת בשוק הכסף ובשוק המט"ח. בנוסף, אחראית על הקשר עם בנקים וברוקרים ישראליים וזרים ועל היבטים תפעוליים בפעילות ההשקעות.

 

יחידת כלכלה, בקרה ותהליכים אחראית לביצוע בקרה על תהליכי העבודה והממשקים בין היחידות בכנף, כחלק ממערך הבקרה של כלל. בנוסף היחידה אחראית על ניתוחים כלכליים במטה החטיבה.

 

יחידת מטה מקצועי מעניקה ייעוץ משפטי לחטיבה, וכן כוללת את פעילות ה – middle office, בקרת ההשקעות וקשרי המיכון.

 

 

 

 

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter