ביטוח לעסקים כתבות

ביטוח חבויות - שליחותו של הסוכן

פוליסות חבות מעבידים, ביטוחי צד ג', ביטוח אחריות מקצועית ועוד, השייכות לענף ביטוח חבויות, עשויות לא פעם להציל את חייו ופרנסתו של המבוטח

קרא עוד

פוליסת אחריות נושאי משרה: מנגנון הגנה מיטבי לדירקטור ולמנהל

פוליסות ביטוח אחריות נושאי משרה הופכות למוצר מבוקש על רקע הרחבת האחריות המוטלת על נושאי משרה בחברות. כלל ביטוח, כמובילת שוק בתחום, מעניקה לנושא המשרה את ההגנה הביטוחית המתבקשת

קרא עוד
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter