רכישת ביטוח
אונליין
 

למה ביטוח דירה של כלל?

1. ללא חובת סקרי שיערוך והגנות
2. מיגון בהתאם לקיים בנכס המבוטח
3. כיסוי כל הסיכונים לתכשיטים ודברי ערך עד 15% מסכום ביטוח התכולה, ללא עלות נוספת
4. כיסוי דוודים, ללא עלות נוספת
5. צד ג' בסכום ביטוח של עד 1,000,000 ש"ח (ניתן להגדלה עד 4,000,000 ש"ח)
6. אפשרות לרכישת כיסויים משלימים נוספים: חבות מעבידים, פעילות עסקית, סכום ביטוח נוסף ועוד


*בכפוף לתנאי החברה והפוליסה| בכפוף לרכישת ביטוח מבנה ותכולה או מבנה בלבד בפוליסת דירה "מסלול ירוק"

למה ביטוח דירה של כלל?

1. ללא חובת סקרי שיערוך והגנות
2. מיגון בהתאם לקיים בנכס המבוטח
3. כיסוי כל הסיכונים לתכשיטים ודברי ערך עד 15% מסכום ביטוח התכולה, ללא עלות נוספת
4. כיסוי דוודים, ללא עלות נוספת
5. צד ג' בסכום ביטוח של עד 1,000,000 ש"ח (ניתן להגדלה עד 4,000,000 ש"ח)
6. אפשרות לרכישת כיסויים משלימים נוספים: חבות מעבידים, פעילות עסקית, סכום ביטוח נוסף ועוד


*בכפוף לתנאי החברה והפוליסה| בכפוף לרכישת ביטוח מבנה ותכולה או מבנה בלבד בפוליסת דירה "מסלול ירוק"

הצטרפות בתהליך דיגיטלי מהיר ופשוט או באמצעות סוכני הביטוח של כלל

הצטרפות בתהליך דיגיטלי מהיר ופשוט או באמצעות סוכני הביטוח של כלל

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter