אודות כנף - חטיבת ההשקעות והאשראי

אודות כנף

כ.נ.ף, כלל ניהול פיננסים, הנה חברת בת בבעלות מלאה של כלל ביטוח, הנמנית עם צמרת החברות הפיננסיות הגדולות והאיתנות במשק הישראלי ומהווה משקיע מוסדי חוץ-בנקאי מהגדולים בישראל.

כזרוע ההשקעות של קבוצת כלל אחראית כנף על ניהול נכסים בהיקף של כ- 200 מיליארד ש"ח הכוללים את כספי העמיתים של כלל ובכללם פנסיה, גמל, השתלמות והפוליסות המשתתפות ברווחים (ביטוחי מנהלים), וכן את ההון העצמי ועתודות הביטוח של קבוצת כלל (נוסטרו).

היקף הנכסים המנוהל בכנף מהווה יתרון משמעותי לגודל, הבא לידי ביטוי בנגישות לחברות ולמנהליהן, מידע על עסקאות ייחודיות, שיתוף פעולה עם גופים חיצוניים בלתי תלויים בארץ ובחו"ל בתחומי האנליזה וההשקעות, ופיתוח יחסי גומלין אסטרטגיים עם גופים בינלאומיים המתמחים בניהול כספים לטווח הארוך.

בכנף צוות של כ- 120 עובדים, מתוכם כ- 40 מנהלי השקעות מקצועיים המתמחים בהיבטים שונים של ניהול נכסים והשקעות. לרשות מנהלי ההשקעות עומדים מחלקת מחקר מתקדמת, הערכות מחקר עדכניות ומערך ביצוע אפקטיבי. כל אלה נועדו להבטיח למנהלי ההשקעות יתרון תחרותי ולאפשר להם להתמקד יום-יום במטרות שלפניהם: השגת תשואה ארוכת טווח הולמת לכספי העמיתים ומקסום ההכנסות מהשקעות הנוסטרו בהתאמה לתיאבון הסיכון של החברה ולמבנה ההתחייבויות בתיקים.

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter