אודות כנף - חטיבת ההשקעות והאשראי

כ.נ.ף, כלל ניהול פיננסים, הנה חברת בת בבעלות מלאה של כלל ביטוח, הנמנית עם צמרת החברות הפיננסיות הגדולות והאיתנות במשק הישראלי ומהווה משקיע מוסדי חוץ-בנקאי מהגדולים בישראל. כזרוע ההשקעות של קבוצת כלל אחראית כנף על ניהול נכסים בהיקף של כ- 200 מיליארד ש"ח הכוללים את כספי העמיתים של כלל ובכללם פנסיה, גמל, השתלמות והפוליסות המשתתפות ברווחים (ביטוחי מנהלים), וכן את ההון העצמי ועתודות הביטוח של קבוצת כלל (נוסטרו).

אודות כנף

כ.נ.ף, כלל ניהול פיננסים, הנה חברת בת בבעלות מלאה של כלל ביטוח, הנמנית עם צמרת החברות הפיננסיות הגדולות והאיתנות במשק הישראלי ומהווה משקיע מוסדי חוץ-בנקאי מהגדולים בישראל.

קרא עוד

אסטרטגיית ההשקעות

מפת ההשקעות של כנף כוללת מגוון שווקים ואפיקי השקעה בארץ ובחו"ל, כשהמשותף לכולם הוא הפוטנציאל להשגת תשואה עודפת תוך הפעלת אסטרטגיית השקעה שקולה

קרא עוד

היחידות התומכות את מימוש אסטרטגיית ההשקעות

היחידות התומכות כוללות את מחלקת השקעות ישירות, מחלקת נכסים אלטרנטיביים, מחלקת התשתיות ומימון הפרוייקטים, מחלקת הנדל"ן ומחלקת האשראי הפרטי 

קרא עוד
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter