תנאי שימוש בשירותים "כלל Express" ורופא און ליין

תנאי שימוש בשירותים "כלל Express" ורופא און ליין במסגרת פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל של כלל ביטוח ופיננסים

א. השימוש בשירותים כפוף לתנאים הבאים

1. פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל בתוקף של כלל חברה לביטוח בע"מ ("המבטח").
2. מכשיר טלפון תומך.


ב. "כלל Express"
1. השירות ניתן באמצעות מכשיר טלפון תומך אשר מספרו נמסר למבטח במעמד רכישת הפוליסה.
2. הקישור לשירות נשלח בהודעת sms ובמייל.
3. השירות ניתן עבור שני מקרי ביטוח:

    א. איחור בהגעת המזוודה (סך של 170$).
       a. נדרש כיסוי (הרחבה) למטען (כבודה) בתוקף במסגרת הפוליסה.
       b. נדרש אישור חברת תעופה אודות אי הגעת מזוודה (PIR).
    ב. הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז (עד 500$ לאחר ניכוי השתתפות עצמית בסך 50$).
       a. יש להעלות למערכת קבלה בגין הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז (ביקור רופא /רכישת תרופה).


ג. רופא און-ליין
ייעוץ רפואי24/7 בעברית מכל מקום בעולם, בווידאו צ'אט באמצעות מחשב או טלפון חכם.
- מענה תוך שעה ממועד הפניה למוקד.
- קבלת יעוץ של רופא כללי או רופא ילדים.
- הכוונה למוסדות רפואיים.
- לקבלת השירות יש להתקשר למוקד השירות 972-3-5620000+

 

 

מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter