ביטוח נסיעות לחו"ל שאלות ותשובות

תפריט נושא

האם הפוליסה כוללת כיסוי רפואי

כן, לרבות הוצאות עבור אשפוז, בדיקות רופא, בדיקות הדמיה, תרופות במרשם והוצאות שהייה בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח, גם במקרה של בידוד עקב חשש להידבקות בקורונה. בנוסף, קיים כיסוי בגין ביטול וקיצור נסיעה, לרבות עקב קורונה (לרוכשים הרחבה זו) במקרים של ביטול נסיעה עקב הידבקות / הופעת תסמינים בשער העלייה למטוס / בידוד ובמקרה של קיצור עקב "התראה לפני סגר"  במדינה בה שוהים.

כן, עד 180 יום לפני מועד הנסיעה.  

הכיסוי לביטול וקיצור כולל כיסוי החזר הוצאות במקרה של ביטול או קיצור נסיעה בעקבות אירוע רפואי בלתי צפוי, לרבות מקרה של קורונה.
גבול האחריות במקרה של אירוע רפואי: ביטול נסיעה עד 7,000$, קיצור נסיעה עד 8,000$ ובמקרה של ביטול/קיצור נסיעה עקב קורונה עד 5,000$, למעט במקרה של ביטול עקב בידוד - עד 500$.

כן, אם רכשת הרחבה לביטול וקיצור נסיעה כולל קורונה, הנך זכאי/ת להחזר עד 5,000$.  

כן, אם רכשת הרחבה לביטול וקיצור נסיעה כולל קורונה, ובמהלך השבוע שלפני מועד הנסיעה אובחנת כחולה בקורונה, הנך זכאי/ת להחזר עד סכום של 5,000$.

כן, אם במהלך 14 הימים שלפני מועד הנסיעה, נחשפת לחולה קורונה ונדרשת לשהות בבידוד, עפ"י הנחיית המדינה, הנך זכאי/ת להחזר עד סכום של 500$, וזאת בכפוף לתקופת אכשרה של 3 ימים המתחילה במועד רכישת הרחבה זו.

כלל ביטוח ופיננסים מעמידה בפנייך מספר אפשרויות:

  • יצירת קשר עם מוקד החירום הרפואי של החברה בטלפון שמספרו 03-5789060
  • התייעצות עם רופא אונליין 24/7, בשפה העברית
  • יצירת קשר באמצעות אפליקציית WhatsApp בטלפון שמספרו 054-4557755

כמו כן, ניתן לפנות לשירות רפואי בסביבתך לצורך קבלת טיפול (ניתן להיעזר לשם כך באפליקציית "הלחצן של כלל" לאיתור השירות).

החברה תישא בהוצאות הרפואיות ותשלם לך בגינן. ניתן לבצע את התהליך באופן מהיר ופשוט באמצעות אפליקציית ה"לחצן של כלל".

כן, אם רכשת כיסוי לביטול וקיצור נסיעה כולל קורונה, באפשרותך לקבל החזר בגין שינוי כרטיס הטיסה ובגין תשלומים ששילמת מראש ולא קיבלת בגינם החזר כגון :לינה במלון, השכרת רכב וכד' עד סכום של  5,000$, מתוכם עד 2,000$ בגין שינוי כרטיס טיסה.

בהחלט כן. לצורך קבלת ההחזר, יש ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון 03-7111140 או באמצעות כתובת המייל digitalhul@clal-ins.co.il

כן, עד 1,500$ לשינוי כרטיס טיסה ו -עד 100$ ליום בגין שהייה במלון (ללא הגבלת ימים). אם מדובר בקטין – אנחנו נכסה גם את הוצאות שינוי כרטיס הטיסה של המלווה.

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter