ביטוח נסיעות לחו"ל שאלות ותשובות

תפריט נושא

האם הפוליסה כוללת כיסוי רפואי

כן, לרבות הוצאות עבור אשפוז, בדיקות רופא, בדיקות הדמיה, תרופות במרשם ועוד.

באופן זמני, לא ניתן לרכוש כיסוי זה.

כן, אם רכשת את ביטוח הנסיעות לפני 06.03.2020 והוא כולל כיסוי לביטול נסיעה.
אנו ממליצים לך לפנות למחלקת התביעות בחברה בטלפון 03-6388400 ולבדוק את זכאותך להחזרים עבור תשלומים שלא קיבלת.

הכיסוי מתייחס למקרה אשפוז בלתי צפוי או למקרה של הוראה מפורשת בכתב של רופא מומחה כי אינך כשיר/ה לטיסה לחו"ל, וזאת עקב שינוי בלתי צפוי במצבך הרפואי. בידוד אינו שינוי במצב רפואי ולכן לא נכלל בכיסוי לביטול נסיעה.

כלל ביטוח ופיננסים מעמידה בפנייך מספר אפשרויות:

  1. התייעצות עם רופא אונליין 24/7, בשפה העברית, בטלפון 03-5620000
  2. יצירת קשר עם מוקד החירום הרפואי של החברה בטלפון 03-5789060 או ב- whatsapp 054-4557755
  3. פנייה לשירות רפואי בסביבתך לקבלת טיפול (ניתן להיעזר באפליקציית "הלחצן של כלל" לאיתור השירות).

החברה תישא בהוצאות הרפואיות ותשלם לך בגינן. ניתן לבצע את התהליך באופן מהיר ופשוט באמצעות אפליקציית ה"לחצן של כלל".

הכיסוי חל רק במקרה של אירוע רפואי אשר עפ"י קביעת רופא מחייב חזרתך ארצה או אשפוז או במקרה, חלילה, של מוות פתאומי של בן משפחה קרוב.

עבור הוצאות אחרות שנגרמו עקב קיצור הנסיעה, לא ניתן לקבל החזר במסגרת הפוליסה, ניתן לקבל החזר עבור דמי הביטוח שלא נוצלו בפועל.
לצורך קבלת ההחזר, יש ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון 2666* או באמצעות כתובת המייל digitalhul@clal-ins.co.il 

בהחלט כן. לצורך קבלת ההחזר, יש ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון 2666* או באמצעות כתובת המייל digitalhul@clal-ins.co.il 

הכיסוי להחזר הוצאות עקב שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח, חל רק בעקבות אירוע רפואי .
במידה וחלית או קרתה לך תאונה בחו״ל ובהמשך למקרים אלו, קיימת קביעה רפואית המחייבת הישארותך בחו"ל לתקופה נוספת, שמעבר לתקופת הביטוח, על פי תנאי הפוליסה הנך זכאי/ת להמשך כיסוי ביטוחי בגין התקופה הנוספת, וכן כיסוי עבור ההוצאות הבאות:

א. שהייה במלון שלך ושל מלווה אחד בלבד.
ב. שינוי מועד הטיסה שלך חזרה לישראל ושל מלווה אחד בלבד.

להחזר הוצאות רפואיות  בגין אירוע רפואי, כמו כן במידה ונאלצת להישאר מעבר לתקופת הביטוח עקב מצבך הרפואי ובהוראת רופא תהיה זכאי/ת גם להחזר בגין שהייה במלון ושינוי מועד הטיסה חזרה לישראל שלך ושל מלווה אחד בלבד.

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter