מספרי מוקדי חירום ושירותים נוספים

מספרי מוקדי חירום ושירותים נוספים

מוקד חירום רפואי:

במקרה חירום רפואי ניתן לפנות למוקד שמספרו: 972-3-5789060 , פקס 972-3-6440107 או במייל info@medassis.org

 

לשרות רופא Online 24/7:

שיחת וידאו עם רופא דובר עברית ניתן לפנות למוקד שמספרו: 972-3-5620000

 

איתור, חיפוש וחילוץ נעדרים (לרוכשים כיסוי זה):

איתור, חיפוש וחילוץ נעדרים מוקד סיטל בינלאומי בטלפון - 972-3-5783050

 

מוקד תשלום תביעות מיידי "CLAL EXPRESS"   

ניתן לפנות למוקד שמספרו: 972-3-5789060  או בפקס: 972-3-6440107

 

מוקד תביעות - 972-3-6388400

 

לרכישת פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל וקבלת מידע נוסף ניתן לפנות למוקד שמספרו  2222* או 03-7111140

 

 

מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter