אישור הסתלקות מתובענה ייצוגית

אישור הסתלקות מתובענה ייצוגית בעניין מועד תחילת תשלום תגמולי ביטוח סיעודי

ת"צ (מחוזי מרכז) ת"צ 22442-04-13 אבשלום מנחמי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ

  1. ביום 3 ביוני 2018 אישר בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, כב' השופט פרופ' ע. גרוסקופף, הסדר הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית (להלן: "הבקשה לאישור") במסגרת ת"צ 22442-04-13, בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006.
  2. בהתאם להסכמות הצדדים כמפורט בהסדר הובהר במסגרת 'טופס הגשת תביעה בביטוח סיעודי' כי התובעים זכאים לתבוע תגמולי ביטוח בגין התקופה הקודמת למועד הגשת תביעה להכרת המבוטח כסיעודי, וזאת בכפוף להוכחת זכאותו בהתאם לתנאי הפוליסה ולכללי ההתיישנות. לקישור להסדר ההסתלקות לחץ כאן. לקישור להחלטה המאשרת את הסדר ההסתלקות לחץ כאן.
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter