מנהלים "FIRST" - חוסכים יותר מהרגע הראשון

ביטוח מנהלים חכם המאפשר לנהל הפקדות שוטפות וניודים באותה פוליסה, עם דמי ניהול מיטביים ללקוח מהרגע הראשון בהתאם לגובה היתרה הצבורה, המותאם לשכירים ולעצמאים כאחד.

למה כדאי להצטרף לתוכנית מנהלים FIRST ?

מנגנון דמי ניהול מפרמיה משתלם, המבטיח כי בכל מקרה סך דמי הניהול לא יעלה על 40 ש"ח
ככל שיחול גידול ביתרה הצבורה כתוצאה מהפקדות ו/או ניודים ו/או תשואות שייצברו, המבוטח ייהנה מדמי ניהול מצבירה נמוכים יותר

דוגמאות

 

 

פרמיה חודשית ממוצעת[1]

דמי ניהול – מנהלים FIRST

שכר חודשי –  6,000 ₪

צבירה – 100,000 ₪ 

1,250 ₪

ד"נ מפרמיה – 3% (38 ₪)

ד"נ מצבירה – 0.5%

שכר חודשי –  10,000 ₪

צבירה –  200,000 ₪  

2,083 ₪

ד"נ מפרמיה – 1.92% (40 ₪)

ד"נ מצבירה – 0.5%

שכר חודשי –  15,000 ₪

צבירה –  500,000 ₪

3,125 ₪

ד"נ מפרמיה – 1.28% (40 ₪)

ד"נ מצבירה – 0.2%

שכר חודשי –  20,000 ₪

צבירה –  650,000 ₪

4,166 ₪

ד"נ מפרמיה – 0.96% (40 ₪)

ד"נ מצבירה – 0.2%

 

 

תנאי התוכנית ועקרונות

 

 

 

 

 

*במקרה של הפסקת ההפקדות השוטפות לפוליסה, דמי הניהול מצבירה יעלו בכפוף להסדר התחיקתי בשיעור של 0.3%, ויעמדו על 0.5% או 0.8% (בהתאם לגובה הצבירה בפוליסה).
[1] חישוב הפרמיה מבוסס על הפקדות שוטפות בשיעור כולל של 20.83% 

[2] התקרה הינה צמודה למדד המחירים לצרכן של חודש אפריל 2021

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter