מוכנים לצאת לפנסיה

מוכנים לצאת לפנסיה

מוכנים לצאת לפנסיה?  "האם בדקתם את הזכויות שלכם?"

התקופה שקודמת לפרישה לגמלאות מלווה לרוב בלא מעט חששות אך גם בציפייה, להוריד הילוך, להנות מפירות העבודה הקשה ולהתחיל להשקיע בתחביבים נושנים שנזנחו - לקרוא יותר ספרים, ללמוד משהו חדש וכמובן לטייל ולנפוש. לפי החוק[1], גיל הפרישה לנשים עומד היום על 62 שנים[2] ו-67 שנים לגברים.

 

תוחלת החיים עולה – פורשים יצטרכו כסף בפנסיה שיכלכל אותם לשנים ארוכות יותר

אלא שלפני שאתם מתחילים לרקום מסלולי טיול או להירשם לקורס באוניברסיטה, חייבים בראש ובראשונה לדאוג שברשותכם די כסף לכלכל את עצמכם בתקופת הפרישה ההולכת ומתארכת. תוחלת החיים הממוצעת בישראל עומדת על כ-80.6 לגברים ו-84.5 לנשים ובעשורים האחרונים היא במגמת עליה. דוח של ארגון הבריאות העולמי מ-2018 חשף כי תוחלת חיים של גברים ישראלים היא במקום השלישי בעולם אחרי שוויץ וסינגפור, תוחלת החיים של נשים ממוקמת אגב רק במקום ה-12.

בישראל יש שלל מוצרי חיסכון פנסיוני שמצד אחד העניקו לאורך השנים בחירה וגיוון לחוסכים אך מנגד גם הקשו על האדם הממוצע  לעקוב אחר הזכויות הכלולות בכל מוצר. לרוב, חוסכים שהחליפו לאורך השנים מספר מקומות עבודה, הפסיקו מידי פעם את הרצף התעסוקתי ומשכו חלק מפיצויי הפיטורין, מחזיקים במספר מוצרי חיסכון שכל אחד מהם כולל תנאים שונים. אם לא די בכך, לאורך השנים בוצעו רפורמות רגולטוריות שהשפיעו על תנאי המוצרים.

 

מה ההבדל בין מי שחסך בקרן פנסיה ותיקה לחדשה ואיך זה קשור לבורסה?

"ההבדלים בין המוצרים לא תמיד ברורים למי שאינו איש מקצוע בתחום."  כך לדוגמא, כשאתם נשאלים באיזה מוצר פנסיוני חסכתם, התשובה קרן פנסיה איננה מספיקה. האם ברשותכם קרן פנסיה תקציבית? אם כן, משמעות הדבר היא שהמעסיק שלכם הוא שמימן ממקורותיו את ההפרשות הפנסיוניות שלכם כך שהקצבה החודשי לה אתם זכאים אמורה להסתכם לכדי 70% משכרם האחרון (לאחר שכל שנת ותק צברתם 2% מהשכר). לעומת זאת, אם אתם חוסכים בקרן פנסיה צוברת, גובה הקצבה שלכם יושפע מגובה ההפרשות שלכם ושל המעסיק שלכם לאורך השנים ומהתשואה שהשיגה הקרן בשוק ההון. כך למשל, יש חשיבות לשאלת עיתוי הפרישה. אם אתם פורשים בדיוק לאחר פרוץ משבר עולמי, ייתכן שהקצבה שלכם התכווצה בגלל ירידות בבורסה ויש מקום לבדוק אם אפשר לדחות את עיתוי הפרישה לטובת תיקון בשווקים. בנוסף, אם תרצו לצאת לפרישה מוקדמת, להחלטה עשויות להיות השלכות על גובה הקצבה הצפויה לכם.

 

מה ההבדל בין משיכה הונית למשיכת קצבה ומה זה בכלל אנונה?

אם ברשותכם גם חסכונות בקופות גמל וביטוח מנהלי הוני, חשוב לדעת שכספים שנצברו על ידיכם עד 2008 ניתן למשוך בסכום חד פעמי פטור ממס ולאו דווקא כקצבה חודשית – סכום כזה עשוי להיות רלוונטי אם למשל תרצו גמישות בסיוע לילדיכם. הבחירה בין משיכה הונית לקצבתית עשויה להיות מושפעת גם מקיומם של חסכונות פנויים נוספים, ככל שישנם, כאשר כיום חלק מהמוצרים הפיננסים מציעים גם הם הטבות מס בפרישה (למשל בהפקדת כספים לקופת גמל לפי תיקון 190[3]). חשוב לציין שאין אפשרות לקבל קצבה חודשית מקופת גמל ולכן ביחס לכספים שנחסכו אחרי 2008 על החוסך לבחור בין העברת הכספים לחברת ביטוח או לקרן פנסיה לצורך משיכת קצבה. כמובן שיש הבדל בין קבלת קצבה מקרן פנסיה לבין קבלת קצבה הונית מביטוח מנהלים: בקרן פנסיה נהנה החוסך מסוג של רשת ביטחון מדינתית – 60% מהכספים שחסך יושקעו באג"ח מיועדות שמנפיקה המדינה עם תשואה שנתית קבועה של 4.86%. לעומת זאת, מי שיבחר בקצבה הונית מביטוח מנהלים יוכל לקבל הגנה מפני התארכות תוחלת החיים (מרגע הפרישה ואילך) אך מנגד הכספים שלו יושקעו במסלול השקעה שיהיה חשוף במלואו לביצועי שוק ההון. כמו כן ביטוח מנהלים הוני בניגוד לקרן פנסיה לא כפוף למנגנון של איזון אקטוארי.

הבחירה בין קרן פנסיה ובין ביטוח מנהלים הוני אינה סוף הסיפור  - גם במשיכה קצבה חודשית עולה השאלה עד כמה תרצו לדאוג לשארים שלכם ובעיקר לבת/בן הזוג ולהבטיח לו/לה קצבה חודשית לאחר מותכם. שאלה זו תשפיע גם היא על גובה הקצבה שתקבלו.

ככל שאתכם יכולים למשוך סכומים הוניים בפטור ממס, קיימת לכם מלבד האפשרות למשיכת קצבה לכל החיים גם בחלופה של אנונה. אנונה, להבדיל מקצבה, תאפשר לכם לקבוע לכמה חודשים יחולק הסכום שחסכתם וכך להגדיל את התשלומים החודשיים עד שהסכום שחסכתם יגמר (ללא הבטחת תשלום לכל החיים). בנוסף, במקרה מוות חלילה, אם יוותר כסף הוא יועבר ליורשים.

 

המקדם המובטח בביטוח המנהלים – פרמטר נוסף בקבלת החלטות לפני פרישה

בקרב אלו מכם שחסכו בביטוח מנהלים יש חשיבות גדולה למועד ההצטרפות למוצר. חוסכים שמחזיקים בביטוח מנהלים לפני שנת 2001 נהנים מ'מקדם קצבה' נמוך. המקדם הוא מספר שמחולק בסכום שחסכתם ולפיו מחושבת גובה הקצבה החודשית. המקדם נקבע לפי תוחלת החיים החזויה בעת ההצטרפות לביטוח. ככל שהוא נמוך יותר, הקצבה שמגיעה לכם תהיה גבוהה יותר. חוסכים שהצטרפו למוצר אחרי שנת 2001 כבר זכאים למקדם גבוה יותר שכבר חוזה תוחלת חיים ארוכה יותר. חוסכים שהצטרפו למוצר אחרי שנת 2013 זכאים למקדם קצבה שנקבע בעת הפרישה ולא בעת ההצטרפות. גובה המקדם הוא פרמטר נוסף בהחלטה אם למשוך את הכספים שנצברו עד 2008 כסכום הוני או לבחור בקצבה חודשית קבועה לאורך כל חייכם.

 

תכנון מס לפני פרישה יכול לחסוך סכומי כסף גבוהים

מעבר לכל השיקולים הללו, שיקול המס הוא אולי אחד המשמעותיים בטרם יציאה לפנסיה. קצבת הפנסיה חייבת (בכפוף לפטורים) במס הכנסה ולכן יש חשיבות גדולה להבין את מודל הפטורים הקיים לצורך מימוש הטבות המס לפני הפרישה. המדינה מעניקה פטור ממס על קצבה עד גובה מסוים. פורש לפנסיה זכאי לקבל גם את פיצוי הפיטורין שנצברו עבורו. החוק מעניק פטור על תשלום מס בגין פיצויי פיטורין, מענק פרישה, פדיון ימי מחלה ותשלום בגין אי הודעה מוקדמת בגובה משכורת אחת לכל שנת עבודה ועד תקרה של 12,420 אלף שקלים לשנה (נכון לשנת 2020) ובמקרים מסוימים אם לא מגיעים לתקרת הפטור ניתן לבקש להגדיל אותו. בנוסף, לפורש יש אפשרות לפרוס את מענק הפרישה, כספי הפיצויים ופדיון ימי החופשה שלו עד 6 שנים אחורה וקדימה. אז לפני שאתם יוצאים לחגוג את החופש משוק העבודה, תדאגו שתגיעו אליו עם הסכום המקסימאלי שהחוק מאפשר.

 

*התוכן אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא והוא מפורסם כמידע כללי בלבד. התוכן נכון ליום 22/10/20

 

  

 

 

[1] חוק גיל פרישה, תשס"ד-2004

[2] בכפוף לסייגים שנקבעו בחוק גיל פרישה, תשס"ד-2004

[3] תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter