חוזר מסלולי השקעה בקופ"ג - שאלות נפוצות

חוזר מסלולי השקעה בקופ"ג - שאלות נפוצות

מהו מודל השקעות תלוי גיל?

מודל השקעות תלוי גיל מבוסס על העיקרון בו ככל שהחוסך מתקרב לגיל הפרישה, תפחת רמת הסיכון במסלול ההשקעה.

החל מהראשון בינואר 2016 נפתחו בתכניות הפנסיוניות (ביטוח מנהלים, קרן פנסיה וקופת גמל) שלושה מסלולי השקעה תלויי גיל, לפי הפירוט הבא:

 • מסלול לבני 50 ומטה
 • מסלול לבני 50 עד 60
 • מסלול לבני 60 ומעלה

המעבר בין מסלולי המודל יבוצע באופן אוטומטי בסמוך למועד שינוי גילו של הלקוח. מודל השקעות תלוי גיל מהווה את מסלול ברירת המחדל בעת ההצטרפות לתוכנית.


מדוע נדרש מודל השקעות תלוי גיל?

עד היום נוהלו כספי חוסכים בתכניות הפנסיוניות (ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופת גמל) בגילאים שונים במסלולים הכלליים באותו האופן ובאותה רמת סיכון למרות השוני בגילאי החוסכים. כך לדוגמא: כספי החיסכון של לקוח אשר חסך שנים רבות ונמצא ערב פרישה בגיל 67, נוהלו באותו אופן כפי שנוהלו כספי חסכון של לקוח בן 30 אשר נמצא בתחילת דרכו בשוק העבודה (בהנחה ששני החוסכים בחרו באותו מסלול השקעה).


האם לקוחות קיימים יוכלו להצטרף למודל השקעות תלוי גיל?

לקוחות קיימים יוכלו להעביר בקשה לשינוי מסלול השקעה למסלול השקעה המותאם לגילם במסגרת מודל השקעות תלוי גיל. לקוחות שלא יעבירו בקשה כאמור, יישארו באותו מסלול השקעה בו היו, ערב כניסת החוזר לתוקף.


האם החברה תיידע לקוחות בדבר האפשרות להצטרף למודל השקעות תלוי גיל?

עד לתאריך 30.06.2016 תשלח החברה הודעה על האפשרות לעבור למודל השקעות תלוי גיל, ללקוחות להם צבירה באחד מהמסלולים הכלליים:

 • מסלול כללי 3 וכללי 2 בפוליסות הפרופיל
 • מסלול ספיר (קרן פנסיה מקיפה)
 • מסלול כללי (קרן פנסיה משלימה)
 • מסלול כללי (בקופת הגמל)

לקוחות המבוטחים במסלול השקעה משתתף ברווחים בקרן י' (פוליסות החל מ- 01.01.92 ועד ל- 31.12.03) יוכלו לבחור להצטרף למודל החל מינואר 2017. החברה תשלח הודעה למבוטחים ותיידע אותם על האפשרות לעבור למסלולי המודל החל מתחילת 2017 ועד לתאריך - 30.06.2017.


על אילו תכניות חל מודל השקעות תלוי גיל?

תוכניות הכפופות לתקנות קופות גמל מסוג:

 • פוליסות ביטוח מנהלים ותגמולים לעצמאים
 • קופת גמל אישיות לתגמולים ולפיצויים - קופת גמל "כלל תמר"
 • קרן פנסיה מקיפה "כלל פנסיה"
 • קרן פנסיה כללית "כלל פנסיה משלימה" 

במידה והלקוח לא בחר מסלול השקעה בטופס ההצטרפות, מה יהיה מסלול ההשקעה ברירת המחדל?

עבור מצטרפים חדשים החל מיום 01.01.2016 שלא בחרו מסלול השקעה בעת הצטרפותם, ישויכו למסלול השקעה המותאם לגילם.


האם אני יכול בכל שלב לשנות את בחירת מסלול ההשקעה שלי?

כן, בכל עת יכול לקוח לבחור לעבור למסלול השקעה המותאם לגילו ו/או לכל אחד ממסלולי ההשקעה המתמחים והכל בכפוף להוראת הדין.

 

האם לקוחות חדשים אשר הצטרפו לאחר ינואר 2016, יוכלו להצטרף לאחד ממסלול ההשקעה הכלליים?

החל מינואר 2016 ייסגרו למצטרפים חדשים בפוליסות הכפופות לתקנות קופות גמל, מסלולי ההשקעה הכלליים:

 • כללי 3 וכללי 2 (בפוליסות הפרופיל)
 • מסלול ספיר (קרן פנסיה מקיפה)
 • מסלול כללי (קרן פנסיה משלימה)
 • מסלול כללי (תמר בקופת הגמל)

האם לקוח קיים באחד ממסלולי ההשקעה הכלליים בקרן פנסיה מקיפה או קרן פנסיה משלימה או קופת גמל תמר ערב כניסת החוזר (01.01.16), אשר בחר לעבור למודל השקעות תלוי גיל או למסלול השקעה מתמחה, יוכל לחזור למסלול השקעה הכללי בעתיד?

לקוח קיים שהיה ערב כניסת החוזר (31.12.2015) לתוקף במסלול השקעה כללי בקרן/בקופה יוכלו לבחור במסלול השקעה כללי בקרן/בקופה, לפי העניין.


מתי מתבצע מעבר בין מסלולי ההשקעה במודל ההשקעה מותאם הגיל והאם מבוצע באופן אוטומטי?

המעבר מבוצע באופן אוטומטי בסמוך למועד בו חל שינוי בגיל הלקוח.

 • בפוליסות ביטוח: השינוי יבוצע ביום העסקים הראשון, בחודש העוקב לחודש בו השתנה גילו של הלקוח, בהתאם להגדרת גיל מבוטח בתנאי הפוליסה.
 • בקרן הפנסיה ובקופות הגמל: השינוי יבוצע בחודש העוקב לחודש בו השתנה גילו של הלקוח.


האם החברה תיידע לקוח אשר הצטרף למודל השקעות תלוי גיל, על שינוי מסלול ההשקעה במסגרת המודל?

כן, החברה תודיע ללקוח במסגרת הדיוור השנתי העוקב על ביצוע העברה למסלול ההשקעה המתאים לגילו.

 

מהי מדיניות ההשקעה התקנונית של מסלולי ההשקעה במודל השקעות תלוי גיל?

מדיניות ההשקעה התקנונית במסלולי ההשקעה היא מדיניות השקעה כללית הקובעת כי: "...נכסי המבוטחים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות...".

את נוסחה המלא של מדיניות ההשקעה התקנונית בכל אחד מהמוצרים ניתן למצוא כאן


כיצד ניתן לדעת מהי מדיניות ההשקעה בפועל במסלולי ההשקעה של מודל השקעות תלוי גיל?

מדיניות ההשקעה מפורסמת באתר האינטרנט של החברה, בהתאם לחוזר [ 2009-9-13] "הצהרה מראש של גוף מוסדי על מדיניות השקעה, עד ל-31 לינואר בגין אותה שנה.
לצפיה במדיניות ההשקעה לחצו כאן


האם ניתן לבחור מסלול השקעה תלוי גיל שונה מגילי?

 • בפוליסות ביטוח: לקוח אשר בוחר במודל, ישויך תמיד למסלול ההשקעה המותאם לגילו.
 • בקרן הפנסיה ובקופות גמל: ניתן לבחור מסלול השקעה שאינו תואם לגיל החוסך. אולם במקרה זה הלקוח יישאר באותו מסלול עד להודעה אחרת ממנו ולא יועבר אוטומטית למסלול השקעה אחר בהתאם לשינוי בגילו.

האם ניתן לבחור מסלול השקעה אחד עבור ההפקדה השוטפת ומסלול השקעה אחר עבור החיסכון המצטבר?

 • פוליסות ביטוח: ניתן לבחור מסלול השקעה אחד עבור ההפקדות השוטפות ומסלול השקעה אחר עבור החיסכון המצטבר (לדוגמא: ניתן לפצל בין השקעה במסלול תלוי גיל ושילובו עם אחד או יותר מהמסלולים המתמחים).
 • קרן הפנסיה: מסלול ההשקעה הנבחר יחול הן על ההפקדה השוטפת והן על הצבירה.
 • קופת הגמל: ניתן לבחור מסלול השקעה מתמחה אחד עבור ההפקדות השוטפות ומסלול השקעה מתמחה אחר עבור החיסכון המצטבר (במקרים בהם נבחר מסלול השקעה תלוי גיל לא ניתן לפצל בין הפקדה שוטפת לבין הצבירה).

האם ניתן לבחור מסלול השקעה אחד עבור רכיב התגמולים ומסלול השקעה אחר עבור רכיב הפיצויים?

ניתן לפצל בין רכיב התגמולים במסלול השקעה אחד לבין רכיב הפיצויים במסלול השקעה אחר.


האם ניתן לבחור במסלול השקעה תלוי גיל בפוליסות חיסכון פרטיות (שאינן כפופות לתקנות קופות גמל)?

לא. בפוליסות שאינן כפופות לתקנות (פוליסות פרט) ניתן לבחור במסלול ההשקעה כללי (שם קודם- כללי 3) ו/או באחד מהמסלולים המתמחים.

 

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

חוזר מסלולי השקעה בקופ"ג - שאלות נפוצות
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter