משיכת קרן השתלמות

חשוב לדעת

כספי התגמולים בקרן ניתנים למשיכה על פי עמידה באחד התנאים הבאים:

 • וותק הקרן 6 שנים ומעלה
 • וותק הקרן 3 שנים ומעלה, וגיל פרישה 
 • וותק הקרן 3 שנים, ומטרת המשיכה היא יציאה להשתלמות (פרוט המסמכים אותם יש לצרף ניתן למצוא בדף ההנחיות של טופס הפדיון מקרן השתלמות)
 • משיכה על פי אישור מס שהונפק על ידי פקיד שומה
 • במידה וקרן ההשתלמות אינה נזילה וקיימת קרן השתלמות נוספת נזילה בחברה אחרת , יש להמציא אישור החלת ותק מהחברה המנהלת את קרן ההשתלמות הנזילה טרום ביצוע ההמשיכה. משיכה שלא על פי התנאים המפורטים מעלה מוגדרת כמשיכה שלא כדין ותהיה כרוכה בתשלום מס מירבי

אנו ממליצים לך להתייעץ עם גורם בעל רישיון פנסיוני על מנת להכיר את המשמעויות המלאות טרם ביצוע משיכת כספים.

 

דגשים להחלת ותק


לפניך עומדות חלופות נוספות לקבלת כספים כגון הלוואה.
להסבר בנושא הלוואה

מתי אוכל למשוך כספים?

ניתן למשוך כספים במקרים הבאים:

 • מועד הגעת החיסכון למועד נזילות

לתשומת ליבך ניתן למשוך כספים בכל עת בכפוף לדיני המס.

 

 

הדרך המהירה ביותר לפדיון הכספים שלך

 

הגשתי בקשה למשיכת כספים באתר כיצד אוכל לעקוב אחרי סטטוס הבקשה

ניתן לעקוב אחר סטטוס הבקשה למשיכת כספים בקרן השתלמות בחשבון האישי באתר כלל

לצפייה בסטטוס הבקשה למשיכת כספים לחץ כאן

מתי אקבל את הכספים

הכספים יועברו לחשבונך עד 4 ימי עסקים מרגע קבלת תקינים מלאים וחתומים.
במידה שיחסרו מסמכים (לא התקבלו/לא תקינים), תישלח אליך הודעה לצורך השלמת המסמך או תיקונו.

במידה ויום הביצוע/ התשלום הינו אחד משלושת ימי העסקים הראשונים בכל  חודש, הפעולה תבוצע ביום העסקים העוקב.

במידה שסכום המשיכה הכולל גבוה מ-200 אלף ש"ח

במידה וסכום המשיכה הינו מעל 200,000 שקלים עליך להגיע לביצוע זיהוי באחד מסניפי קבלת קהל עם כל המסמכים הנדרשים לבקשה  - ת.ז. מקורית חובה, תעודה מזהה מקורית נוספת עם תמונה והמחאה מקורית/אישור ניהול חשבון בנק מקורי הכולל תאריך פתיחת החשבון (הכולל חתימה וחותמת הבנק).

 

 • לטובת השלמת התהליך יבוצע לך זיהוי טלפוני,למספר הטלפון הנייד שמסרת, ע"י נציג החברה תוך 2 ימי עסקים

הכספים הצבורים בחשבוני

בתוך האזור האישי ניתן למצוא:

 • פירוט הכספים הצבורים
 • קישור לפעולות

הגשת בקשה - מסמכים נדרשים

צילום ברור וקריא של תעודת הזהות (במקרה של תעודת זהות ביומטרית יש לשלוח צילום של שני צידי התעודה) וכן תעודה מזהה נוספת הכוללת את תמונתו של העמית.

 

אישור ניהול חשבון מהבנק בו מנוהל החשבון של העמית אליו הוא מבקש להפקיד את כספי הפדיון או לחלופין צילום ברור של המחאה ריקה על שם העמית.

 

במידה וקרן ההשתלמות אינה נזילה וקיימת קרן השתלמות נוספת נזילה, יש להמציא אישור החלת ותק מהחברה המנהלת את קרן ההשתלמות הנזילה טרום ביצוע התשלום.

 

בעת יציאה להשתלמות יש לצרף את האישורים הבאים:

 • תכנית ההשתלמות   
 • אישור/הזמנה ממקום ההשתלמות
 • אישור ממקום העבודה
 • אישור סוכנות הנסיעות/כרטיס טיסה

בעת ביצוע משיכה לפני תום 6 שנות חיסכון יש להמציא למשרדנו, יחד עם טופס המשיכה אישור פקיד שומה בדבר שיעור המס אותו יש לנכות או לחלופין אישור פטור ממס. במידה ולא יתקבל האישור , תבוצע הוראת המשיכה בניכוי מס על פי חוק.

 

במקרה של בקשה למשיכת קרן השתלמות בידי מיופה כוח, יש להמציא ייפוי כוח מקורי או נאמן למקור , חתום ע"י העמית, מיופה הכוח וע"י עו"ד (הכספים ישולמו אך ורק לח-ן העמית).

 

במקרה של בקשה למשיכת קרן השתלמות בידי אפוטרופוס ו/או מנהל עיזבון, יש להמציא צו מתאים מערכאה שיפוטית מוסמכת (מקורי או נאמן למקור)-(הכספים ישלמו לעמית או לחשבות אפוטרופסות על שם העמית)

 

שים לב, במידה וקיימת בקרן הוראה לחיוב חשבון, עליך לסמן על גביי טופס המשיכה האם ברצונך להמשיך או להפסיק את הגבייה בחודש העוקב לביצוע פדיון. במידה ותבחר להמשיך, הכספים יופקדו לחשבון חדש בקופה שממנה נמשכו הכספים.

 

במקרה של בקשה למשיכת קרן השתלמות שהמבקש אינו העמית וקרן ההשתלמות במעמד עצמאי - חובה לחתום על הצהרת FATCA ו -CRS

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter