משיכת כספים - קרן השתלמות

חשוב לדעת

כספי התגמולים בקרן ניתנים למשיכה על פי עמידה באחד התנאים הבאים:

  • וותק הקרן 6 שנים ומעלה
  • וותק הקרן 3 שנים ומעלה, וגיל פרישה 
  • וותק הקרן 3 שנים, ומטרת המשיכה היא יציאה להשתלמות (פרוט המסמכים אותם יש לצרף ניתן למצוא בדף ההנחיות של טופס הפדיון מקרן השתלמות)
  • משיכה על פי אישור מס שהונפק על ידי פקיד שומה
  • במידה וקרן ההשתלמות אינה נזילה וקיימת קרן השתלמות נוספת נזילה בחברה אחרת , יש להמציא אישור החלת ותק מהחברה המנהלת את קרן ההשתלמות הנזילה טרום ביצוע ההמשיכה. משיכה שלא על פי התנאים המפורטים מעלה מוגדרת כמשיכה שלא כדין ותהיה כרוכה בתשלום מס מירבי

אנו ממליצים לך להתייעץ עם גורם בעל רישיון פנסיוני על מנת להכיר את המשמעויות המלאות טרם ביצוע משיכת כספים.

 

דגשים להחלת ותק


לפניך עומדות חלופות נוספות לקבלת כספים כגון הלוואה.
להסבר בנושא הלוואה

מתי אוכל למשוך כספים?

ניתן למשוך כספים במקרים הבאים:

  • מועד הגעת החיסכון למועד נזילות

לתשומת ליבך ניתן למשוך כספים בכל עת בכפוף לדיני המס.

 

 

הדרך המהירה ביותר לפדיון הכספים שלך

הגשתי בקשה למשיכת כספים באתר כיצד אוכל לעקוב אחרי סטטוס הבקשה

ניתן לעקוב אחר סטטוס הבקשה למשיכת כספים בקרן השתלמות בחשבון האישי באתר כלל

לצפייה בסטטוס הבקשה למשיכת כספים לחץ כאן

מתי אקבל את הכספים

הכספים יועברו לחשבונך עד 4 ימי עסקים מרגע קבלת תקינים מלאים וחתומים.
במידה שיחסרו מסמכים (לא התקבלו/לא תקינים), תישלח אליך הודעה לצורך השלמת המסמך או תיקונו.

במידה ויום הביצוע/ התשלום הינו אחד משלושת ימי העסקים הראשונים בכל  חודש, הפעולה תבוצע ביום העסקים העוקב.

במידה שסכום המשיכה הכולל גבוה מ-200 אלף ש"ח

במידה וסכום המשיכה הינו מעל 200,000 שקלים עליך להגיע לביצוע זיהוי באחד מסניפי קבלת קהל עם כל המסמכים הנדרשים לבקשה  - ת.ז. מקורית חובה, תעודה מזהה מקורית נוספת עם תמונה והמחאה מקורית/אישור ניהול חשבון בנק מקורי הכולל תאריך פתיחת החשבון (הכולל חתימה וחותמת הבנק).

הכספים הצבורים בחשבוני

בתוך האזור האישי ניתן למצוא:

  • פירוט הכספים הצבורים
  • קישור לפעולות

הגשת בקשה - מסמכים נדרשים

1. צילום תעודת הזהות שלך (כולל ספח פתוח) - לצרכי זיהוי
2. צילום המחאה / מסמך אישור ניהול חשבון, לצורך העברת הכספים לחשבונך

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter