משיכת כספים - קופת גמל

חשוב לדעת

הכספים שצברת בקופת הגמל שלך מיועדים להעניק לך הכנסה בעת פרישתך משוק העבודה ויציאתך לגמלאות.
כספי הפיצויים הצבורים בקופה ניתנים למשיכה עם סיום העבודה אצל המעסיק ולאחר קבלת מכתב עזיבה מהמעסיק. חישוב המס ייעשה על פי דיווח בטופס 161 שיימסר לך על ידי המעסיק או באמצעות מסמך אישור מס מפקיד שומה.

משיכה מוקדמת של כספי התגמולים נחשבת משיכה שלא כדין ומחוייבת בתשלום מס מירבי, ללא צירוף אישור פקיד שומה.

אנו ממליצים לך להתייעץ עם גורם בעל רישיון פנסיוני על מנת להכיר את המשמעויות המלאות טרם ביצוע משיכת כספים.


לפניך עומדות חלופות נוספות לקבלת כספים כגון הלוואה.
להסבר בנושא הלוואה

הדרך המהירה ביותר לפדיון הכספים שלך

הקלד כאן

 

 

הגשתי בקשה למשיכת כספים באתר כיצד אוכל לעקוב אחרי סטטוס הבקשה

ניתן לעקוב אחר סטטוס הבקשה למשיכת כספים בקופת גמל וקרן השתלמות בחשבון האישי באתר כלל

לצפייה בסטטוס הבקשה למשיכת כספים לחץ כאן

 

מתי אקבל את הכספים

הכספים יועברו לחשבונך עד 4 ימי עסקים מרגע קבלת תקינים מלאים וחתומים.
במידה שיחסרו מסמכים (לא התקבלו/לא תקינים), תישלח אליך הודעה לצורך השלמת המסמך או תיקונו.

במידה ויום הביצוע/ התשלום הינו אחד משלושת ימי העסקים הראשונים בכל  חודש, הפעולה תבוצע ביום העסקים העוקב.

 

מתי אוכל למשוך כספים?

ניתן למשוך כספים במקרים הבאים:

  • מועד הגעת החיסכון למועד נזילות

לתשומת ליבך ניתן למשוך כספים בכל עת בכפוף לדיני המס.

במידה ויום הביצוע/ התשלום הינו אחד משלושת ימי העסקים הראשונים בכל  חודש, הפעולה תבוצע ביום העסקים העוקב.

במידה שסכום המשיכה הכולל גבוה מ-200 אלף ש"ח

במידה וסכום המשיכה הינו מעל 200,000 שקלים עליך להגיע לביצוע זיהוי באחד מסניפי קבלת קהל עם כל המסמכים הנדרשים לבקשה - ת.ז. מקורית חובה, תעודה מזהה מקורית נוספת עם תמונה והמחאה מקורית/אישור ניהול חשבון בנק מקורי הכולל תאריך פתיחת החשבון (הכולל חתימה וחותמת הבנק).

 

  • לטובת השלמת התהליך יבוצע לך זיהוי טלפוני, למספר הנייד שמסרת, ע"י נציג החברה תוך 2 ימי עסקים.

הכספים הצבורים בחשבוני

בתוך האזור האישי ניתן למצוא:

  • פירוט הכספים הצבורים
  • קישור לפעולות

הגשת בקשה - מסמכים נדרשים

לצורך מילוי בקשה באזור האישי, להן המסמכים הנדרשים:

 

 
1. צילום תעודת הזהות שלך (כולל ספח פתוח) - לצרכי זיהוי

2.תעודה מזהה מקורית נוספת הכוללת את תמונתו של העמית.

3.צילום המחאה / מסמך אישור ניהול חשבון, לצורך העברת הכספים לחשבונך

 

רק במידה והינך מושך כספי פיצויים יש לצרף:
4. טופס 161 מהמעסיק / אישור פקיד שומה המפרט את שיעור המס שיחול על כספי הפיצויים, ככל שקיים
יש לוודא כי בטופס 161 מהמעסיק /באישור פקיד השומה מופיע מס' תיק הניכויים המתאים לקופה ממנה הינך מושך

 

במקרים של בקשה למשיכה בידי מיופה כוח, אפוטרופוס, מנהל עיזבון ופדיונות מחשבונות של נפטר או קטין קיימים מסמכים נוספים המפורטים בטופס הבקשה.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter