הלוואות פנסיה

מערך ההלוואות של קרנות הפנסיה, מעניק לך שירות ייחודי ומקנה לך את האפשרות לקבל הלוואה צמודה או לא צמודה לכל מטרה ובתנאים הנוחים לך.  כל סוגי ההלוואות ניתנים לפירעון בכל עת וללא קנסות.

 

 

בקשת הלוואה

עיקרי ההלוואה

קבלת הלוואה מבית "כלל פנסיה וגמל" ניתנת על פי התנאים הבאים בהתאם לתקנות המס וכחלק ממדיניות קרן הפנסיה לנהל את כספי העמיתים באופן אחראי ובזהירות הראויה:

  • אפשרות לקבלת הלוואה צמודה למדד לתקופה של עד 7 שנים או בריבית שקלית (לא צמודה) שנתית
  • במידה והעמית לקח הלוואה מקרן הפנסיה בעבר, הזכאות להלוואה חדשה מותנת בפירעון/קיזוז ההלוואה הקיימת ובהתאם לשיקולי קרן הפנסיה
  • סכום ההלוואה המינימלי הינו 10,000 ש"ח ולא יעלה על 30% מסך התגמולים לעמית בקרן הפנסיה
  • לבקשת הלוואה ניתן ליצור קשר עם המוקד בטלפון 5454*
  • לקבלת הלוואה, ניתן להגיש באופן דיגיטלי מלא באמצעות אתר כלל ביטוח להגשת בקשה

 

  •   שים לב, לאחר קבלת המסמכים הבקשה תיבחן בהתאם לנוהלי החברה
  •         אין לראות בהגשת הבקשה כאישור למתן הלוואה
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter