ריסק משכנתא+

  • ללקוחות שהצטרפו לביטוח חיים למשכנתא מסוג "שוהם"
  • השלמת כיסויים ביטוחיים להמשך הביטחון הכלכלי של המשפחה

אתם ודאי דואגים לכל צרכי המשפחה שלכם, ומעוניינים תמיד לספק להם את הטוב ביותר בכל הנוגע לרווחתם וחייהם בעתיד. חבילת "ריסק משכנתא+" מבית "כלל ביטוח" מאפשרת ללקוח אשר רכש דירה והצטרף לביטוח חיים למשכנתא מסוג "שוהם", לרכוש חבילת כיסויים משלימה למקרה מוות, להמשך הביטחון הכלכלי של המשפחה.

עיקרי הפוליסה

ריסק משכנתא+ מבית "כלל ביטוח", כוללת הטבות מיוחדות, עבור הכיסויים הבאים:

  • ביטוח חיים למקרה מוות מסוג "ספיר", לצפייה בתנאים המלאים של כיסוי זה לחץ כאן
  • שחרור בלבד "מגן הכנסה" - שחרור מתשלום פרמיה עבור כיסוי "ספיר" במקרה של אובדן כושר עבודה

תנאי ההצטרפות לחבילה:

  • גיל מבוטח מגיל 35 ומעלה
  • הצטרפות לפוליסה "שוהם" בסכום ביטוח חיים מ- 300,000 ש"ח ומעלה
  • הצטרפות במסגרת החבילה לכיסוי "ספיר" בסכום ביטוח חיים בסך של 351,000 ש"ח ומעלה, כמפורט בטבלת הכיסויים להלן
  • הכיסויים הביטוחים בחבילה (למעט כיסוי ביטוחי מסוג "ספיר") אופציונליים, וההטבות בגינם יינתנו רק למי שבחר לרכוש אותם במסגרת החבילה. בתום תקופת ההנחה כמפורט בטבלת הכיסויים תגבה הפרמיה המלאה בגינם

 

 

 

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter