ביטוח חיים למקרה מוות - "ספיר" פוליסה למקרה מוות בסכום חד פעמי

  • למעוניינים בתשלום סכום חד פעמי למשפחתם (בגובה שנקבע מראש), במקרה של פטירה חס וחלילה

מעבר למשבר הרגשי, מוות במשפחה הוא גם מכה כלכלית המאיימת על רמת החיים של המשפחה.

חובות חד פעמיים והתחייבויות שוטפות עלולים להעיק ולסכן את המשך חיי המשפחה ברמת חיים נאותה, על מנת להימנע ממצב כזה, דרוש לך ביטוח חיים "ספיר" מבית "כלל ביטוח".
כדי שרמת החיים לא תפגע

עיקרי הפוליסה

פוליסת ביטוח חיים למקרה מוות -"ספיר", מבית "כלל ביטוח", מקנה:

  • תשלום מלוא סכום הביטוח למוטב, במקרה של פטירת המבוטח
  • פרמיה המשתנה מדי שנה
  • אפשרות לרכוש את הביטוח גם כתוספת לביטוחי חיים אחרים


* פוליסה זו נמכרת בפוליסות שאינן מסוג פרופיל (פוליסת ביטוח בלבד, ללא מרכיב חיסכון)

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter