ביטוח חיים למקרה מוות - אנשי מפתח

כל חברה עסקית, גדולה כקטנה, נשענת על עובדיה. כולם תורמים את חלקם, אך יש כאלה שהשפעתם על העסק בכללותו קטנה, ויש את אלה, יחידי הסגולה, שלתרומתם השפעה גדולה ולעיתים מכרעת על ההתפתחות של העסק ותוצאותיו הכלכליות. אנשים אלו הם הלב הפועם והמנוע שמאחורי הפעילות של החברה. אם הם יאבדו את יכולתם להמשיך לעבוד החברה תיפגע פגיעה קשה, ולעיתים אף אנוש.

“ביטוח אנשי מפתח“ מאפשר לחברה להגן על עצמה מפני מקרה בו עקב פטירה יחדול איש המפתח להמשיך לעבוד בחברה. הביטוח מיועד לאפשר לחברה ליצור לה מקור כספי, אשר יאפשר לה לכסות או להקטין את הנזקים, עקב מקרה מוות של אנשי המפתח.

עיקרי הפוליסה

ביטוח אנשי מפתח מקנה:

  • הבטחת המשכיות ויציבות של פעילות החברה במקרה מותו של איש המפתח.
  • יצירת מקור כספי לחברה בה מועסק איש המפתח, אשר יאפשר לכסות או להקטין את הנזקים עקב מקרה מוות של איש המפתח.
  • מקור הגנה על כספי המשקיעים.
  • ניהול סיכונים של החברה.

הכיסויים שניתן לרכוש עבור ביטוח איש המפתח:
ביטוח חיים למקרה מוות - "ספיר". לצפייה בתנאים המלאים של כיסוי זה לחץ כאן

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter