שמירת כיסויים ביטוחיים בתקופת הקורונה- תקציר

איך שומרים על הכיסויים הביטוחיים שלנו במסגרת החסכון הפנסיוני בתקופת הקורונה?

 איך שומרים על הכיסויים הביטוחיים שלנו במסגרת החסכון הפנסיוני בתקופת הקורונה?

בימים אלו של מאבק בנגיף הקורונה ושל חוסר וודאות כלכלית, נאלצים רבים מציבור השכירים לצאת לחופשה ללא תשלום או לצמצם את שיעור משרתם/שכרם. לאירוע זה, קיימות השלכות באשר לכיסויים הביטוחיים שבמסגרת החסכון הפנסיוני שלך שמנוהל אצלינו, וחשוב לנו ליידע את מבוטחינו כיצד ניתן לשמור על הכיסויים הביטוחיים בתקופה זו.

 

ביטוחי מנהלים בכלל ביטוח ופיננסים

חופשה ללא תשלום

כלל ביטוח ופיננסים העניקה הטבה יזומה לכל המבוטחים בפוליסות ביטוח מנהלים (למעט מבוטחים להם פוליסות "קלאסיות" אשר נמכרו עד 31/12/2003), לגביהם התקבלה הודעה מהמעסיק על יציאתם לחל"ת.

במסגרת ההטבה, דאגנו לשמר את כל הכיסויים הביטוחיים הקיימים למבוטחים במסגרת הפוליסות לתקופה של עד 3 חודשים (עד 1/8/2020)

 

בתום תקופת ההטבה, כאמור, וככל שהמעסיק הפסיק לבצע הפקדות לפוליסות או שיפסיק את ההפקדות בעתיד, עד לתאריך 30/06/2021, ניתן לבחור ולהגיש בקשה עבור אחת מהאפשרויות הבאות, לצורך המשך שמירה על הכיסויים הביטוחיים:

 

 

הפחתת שכר מבוטח

במקרה של הפחתת שכר בסך של 20% לפחות, ביחס לשכר עבור חודש פברואר 2020 (או באשר לשכר שיופחת בעתיד עד לתאריך 30/06/2021), ניתן לשמור על היקף הכיסויים הביטוחיים שהיו בפוליסה, לתקופה בה בוצעה הפחתת השכר, ולא יותר מ- 12 חודשים.

לצורך כך, ניתן להעביר לחברה בקשה לשמירה על הכיסויים הביטוחיים, תוך 3 חודשים ממועד הפחתת השכר, וכן אמצעי תשלום לגביית הכיסויים הביטוחיים.

האפשרות לחזור לכיסוי הביטוחי האמור, ללא צורך בהליך חיתום מחודש, תישמר למשך תקופה של 12 חודשים, מהמועד בו הופחת השכר.  

 

קרן פנסיה "כלל פנסיה"

אורכת ביטוח – תקופת כיסוי ביטוחי אוטומטי

על פי תקנון קרן הפנסיה, במקרה של הפסקת הפקדות לקרן, מופעל באופן אוטומטי מנגנון (המכונה בתקנון "אורכת ביטוח") המאריך את תקופת הכיסוי הביטוחי לנכות ולשאירים, למשך תקופה של עד 5 חודשים, כאשר עלות הכיסוי הביטוחי משולמת מתוך הצבירה של העמית, ללא צורך בבקשה מצד העמית.

בהתאם לתקנות החדשות, כל עמית בקרן שכבר נמצא באורכת ביטוח, וכן עמית אשר ייכנס לאורכת ביטוח עד לתאריך 30/06/2021, ייהנה ממנגנון ריסק אוטומטי, למשך תקופה של עד 12 חודשים, ובלבד שקיימת לו בקרן יתרה מספקת לכיסוי עלות הביטוח. 

 

הפחתת שכר מבוטח

במקרה של הפחתת שכר מבוטח ב- 20% לפחות, ביחס לשכר המבוטח עבור חודש פברואר 2020 (או באשר לשכר שיופחת בעתיד עד לתאריך 30/06/2021), ניתן להגיש אלינו בקשה לשמירת היקף הכיסויים הביטוחיים בתקופת הפחתת השכר, ולא יותר מ 12 חודשים.

כמו כן, החברה תאפשר לחזור לכיסוי הביטוחי האמור, ללא צורך בהליך חיתום מחודש ובתקופת אכשרה, למשך תקופה של 12 חודשים, מהמועד בו הופחת השכר. 

 

להורדת טופס בקשה לשמירת כיסוי ביטוחי בתקופת הפחתת השכר

 

בכל שאלה או בקשה, ניתן לפנות לסוכן הביטוח או למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5454*.

 

למידע מורחב בנושא ולתנאים המלאים למימוש האפשרויות המפורטות לעיל, יש ללחוץ כאן

 

 

 

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

 

 

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter