בקשה לקבלת מידע וביטול

בקשה לקבלת מידע וביטול

מבוטח/סוכן, להלן כתובות דואר אלקטרוני ייעודיות לקבלת מידע ובקשות לביטול בהתאם להוראות סעיף 8 (השוואה וביטול של פוליסה מקורית) לחוזר ביטוח 01.07.2016 שעניינו "צירוף לביטוח"

 

"בקשות מידע הנדרש לצורך הליך התאמת הביטוח לפי סעיף 8(א) לחוזר "צירוף לביטוח" יש להעביר בצירוף טופס ייפוי כוח"

 


ביטוח חיים

לצורך בירור וקבלת מידע ניתן לפנות בכתובת דואר אלקטרוני: pmmchh@clal-ins.co.il
לצורך ביטול פוליסה ובירור ניתן לפנות בכתובת דואר אלקטרוני: Claldocs@clal-ins.co.il

 

ביטוח כללי

לצורך ביטול פוליסה ניתן לפנות בכתובת דואר אלקטרוני: EleCancellations@clal-ins.co.il

 

ביטוח בריאות

סוכן: לצורך בירור וקבלת מידע ניתן לפנות בכתובת דואר אלקטרוני: sherutbriutinfo@clal-ins.co.il
לצורך ביטול פוליסה ניתן לפנות בציון מספר ת.ז של בעל הפוליסה בנושא המייל בכתובת דואר אלקטרוני: BitulPolicyBriut@clal-ins.co.il

 

ביטול פוליסה בחברה אחרת – נספח ג'

לטופס ביטול פוליסה בחברה אחרת על ידי כלל ביטוח ופיננסים לחצו כאן

לטופס ביטול פוליסת אלמנטר בחברה אחרת על ידי כלל ביטוח ופיננסים לחצו כאן 

 

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter