בקשה לקבלת מידע

בקשה לקבלת מידע

מבטח/סוכן, להלן כתובות דואר אלקטרוני ייעודיות לקבלת מידע ובקשות לביטול בהתאם להוראות סעיף 8 (השוואה וביטול של פוליסה מקורית) לחוזר ביטוח 01.07.2016 שעניינו "צירוף לביטוח"

 

"בקשות מידע הנדרש לצורך הליך התאמת הביטוח לפי סעיף 8(א) לחוזר "צירוף לביטוח" יש להעביר בצירוף טופס ייפוי כוח"

 


ביטוח חיים

לצורך בירור וקבלת מידע ניתן לפנות בכתובת דואר אלקטרוני: pmmchh@clal-ins.co.il
לצורך ביטול פוליסה ובירור ניתן לפנות בכתובת דואר אלקטרוני: Claldocs@clal-ins.co.il

 

ביטוח כללי

לצורך ביטול פוליסה ניתן לפנות בכתובת דואר אלקטרוני: EleCancellations@clal-ins.co.il

 

ביטוח בריאות

לצורך בירור וקבלת מידע ניתן לפנות בכתובת דואר אלקטרוני: sherutbriutinfo@clal-ins.co.il
לצורך ביטול פוליסה ניתן לפנות בכתובת דואר אלקטרוני: BitulPolicyBriut@clal-ins.co.il

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter