ביטוח לבית משותף

נזק למבנה הדירות, לחלקים המשותפים בבית המשותף, למתקנים בבניין

וכן אחריות כלפי עובדים והזולת (צד שלישי)

עלולים להיות יקרים ביותר לכל דיירי הבניין ועל כן חשוב לבטחם.

פוליסה משולבת לבית משותף מבית "כלל ביטוח ופיננסים" עונה על כל צרכייך
אתם יכולים לישון בשקט - הבניין שלכם בטוח

עיקרי הפוליסה

פוליסה משולבת לביטוח בית משותף, מבית "כלל ביטוח", הינה פוליסה מודולרית הכוללת את הפרקים הבאים:

 • ביטוח מבנה הבית המשותף
 • הרחבה לביטוח מבנה דירות בבית המשותף
 • ביטוח תכולת הבית המשותף
 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין הרכוש המשותף
 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לדיירי הבית המשותף
 • ביטוח חבות מעבידים
 • ביטוח כספי הבית המשותף

הפוליסה מציעה בהתאם לבחירת המבוטח, כיסוי למבנה ו/או לתכולה בגין: 

 • אש, ברק, רעם, עשן שהוא תוצאה יוצאת דופן
 • התפוצצות, התלקחות
 • רוח שמהירותה עולה על 30 קשר לרבות גשם שירד באותה עת
 • נפילת כלי טיס או חפצים ממנו או רעד על קולי
 • מגע או התנגשות של כלי רכב למבנה
 • פעולות זדון
 • גניבה, שוד, פריצה
 • התקהלות אסורה והתפרעות
 • רעידת אדמה
 • שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני

בנוסף מציעה הפוליסה, בהתאם לפרקי הכיסוי שנבחרו על ידי המבוטח,
כיסויים נוספים לרכישה, לדוגמא
:

 • תיקון נזקי מים ונוזלים אחרים למבנה ו/או לתכולה
 • שבר שמשות ומראות לחלקים המשותפים
 • צמחיית גינת קרקע
 • הוצאות נלוות עקב מקרה ביטוח
 • שיחזור מסמכים
 • חבות בגין בריכת שחיה
 • חבות בגין מכשירי הרמה מסוג מכפיל חניה
 • חבות בגין שטחים מסחריים
 • חבות בגין מתקני שעשועים
 • חבות בגין חדר כושר
 • חבות בגין חדר אירועים
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter