פוליסת מבנה לבעלי משכנתא

 • לבעלי משכנתא המחויבים לבטח את מבנה הדירה
 • משמשת לבנק כבטוחה למקרה שיארע נזק לנכס נשוא ההלוואה

 

הפוליסה כוללת סעיף שיעבוד לטובת הבנק המלווה. ‏
ניתן לבטח את מבנה הדירה בערך כינון מלא או בגובה סכום ההלוואה שניטלה על ידך מהבנק.
הפוליסה מתחדשת אוטומטית על פי תנאיה מדי שנה בשנה עד להודעת המבוטח על תום תקופת ההלוואה.

 

*התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה הרלוונטית ובהסכמי השירות, ‏אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע‎ ‎באתר לבין המידע המופיע בפוליסה, המידע הרשום בפוליסה גובר על התיאור באתר. ‏

עיקרי הפוליסה

 • אש, ברק, רעם ועשן שהוא תוצאה יוצאת דופן
 • התפוצצות, התלקחות
 • נפילת כלי טיס או חפצים ממנו או רעד על קולי הנגרם מכלי הטיס
 • מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה
 • פעולות זדון
 • גניבה, שוד, פריצה או ניסיון לבצעם
 • התקהלות אסורה והתפרעות
 • רעידת אדמה לרבות צונאמי שנוצר כתוצאה מרעידת אדמה
 • שיטפון או הצפה ממקור חיצוני
 • כיסוי לתיקון נזקי מים באמצעות שרברב הסדר 
 • רוח שמהירותה עולה על 30 קשר לרבות גשם שירד באותה עת, שלג או ברד ולמעט דליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter