ביטוח דירה - "כלל ראשון לבית בטוח"

 • לבעלי דירה בבית משותף או בבית פרטי
 • לשוכר דירה

פוליסת הדירה "כלל ראשון לבית בטוח", מבית "כלל ביטוח ופיננסים" הינה פוליסה מודולרית המציעה בהתאם לבחירת המבוטח כיסוי ביטוחי

למבנה הדירה ו/או לתכולתה, כנגד כל הסיכונים המבוטחים וכן כיסוי לאחריותו של המבוטח כלפי צד שלישי ו/או כלפי עובד משק ביתו.

אתה יכול לישון בשקט - הבית שלך בטוח 

תנו לי הצעה

עיקרי הפוליסה

פוליסת דירה "כלל ראשון לבית בטוח", מבית "כלל ביטוח", הינה פוליסה מודולרית הכוללת את הפרקים הבאים:

 • ביטוח מבנה הדירה
 • ביטוח סכום נוסף (לדירה בבית משותף)
 • ביטוח תכולת הדירה
 • השלמה לביטוח כל הסיכונים לתכולה
 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 • ביטוח חבות מעבידים
 • ביטוח רכוש בכספת הבנק
 • ביטוח נזקי טרור

הפוליסה מציעה בהתאם לבחירת המבוטח, כיסוי למבנה ו/או לתכולה בגין: 

 • אש, ברק, רעם, עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה
 • התפוצצות, התלקחות
 • רוח שמהירותה עולה על 30 קשר לרבות גשם שירד באותה עת, שלג או ברד
 • נפילת כלי טיס או חפצים ממנו או רעד על קולי
 • מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה
 • פעולות זדון
 • גניבה, שוד, פריצה
 • התקהלות אסורה והתפרעות
 • רעידת אדמה
 • שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני

בנוסף מציעה הפוליסה, בהתאם לפרקי הכיסוי שנבחרו על-ידי המבוטח, כיסויים נוספים לרכישה, לדוגמא:

 • תיקון נזקי מים ונוזלים אחרים למבנה ו/או לתכולה
 • ביטוח כל הסיכונים למבנה הדירה
 • ביטוח כל הסיכונים לתכולה/לתכשיטים שעונים ודברי ערך נוספים/למכשיר אביזר התקן רפואי/לתשמישי קדושה/מחשב נייד/טאבלט
 • ביטוח תכולה עסקית
 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין בריכת שחיה עם מסנן, ג'קוזי בחצר/ מכשירי הרמה ביתיים/ החזקת כלי ירייה/ פעילות עסקית המתקיימת בדירה
 • אובדן או נזק לדוד שמש או דוד חשמל ביתיים
 • הרחבת תיקון נזקי איטום באמצעות שרברב שבהסדר
 • הרחבה לביטוח אופניים בכיסוי כל הסיכונים
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter