ביטוח בריאות - מרכז מידע

רשימת ענפי ספורט אתגרי - הוצאות רפואיות ומחלות קשות

להלן רשימת ענפי ספורט אתגרי ותחביבים מסוכנים:

 • טיפוס (הדורש באופן סביר שימוש בחבלים או ליווי מדריך)
 • כניסה למערות באמצעות חבלים
 • צלילה
 • סנפלינג
 • רפטינג מדרגה 3 ומעלה
 • בנג'י
 • דאייה
 • גלישה אווירית
 • מצנחי רחיפה וצניחה לסוגיה
 • כדור פורח
 • קיאקים מדרגה 3 ומעלה
 • קייט סרפינג
 • שיט בסירת מירוץ
 • סקי מים
 • אופנועי מים

 

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter