ביטוח בריאות - מרכז מידע

רשימת ענפי ספורט אתגרי - תאונות אישיות

חל על מקרה ביטוח המתרחש החל מיום 01.08.2017
ענפי ספורט שיש בהם סיכון מוגבר לעומת פעילות ספורט רגילה וכוללים בדרך כלל אחד או יותר מהמרכיבים הבאים: מהירות, גובה וסכנה וזאת בין אם נעשו באופן חובבני, מקצועי או בכל דרך אחרת (לעיל ולהלן: "ספורט אתגרי"). בגדר ספורט אתגרי יחשבו הפעילויות הבאות:

 

 • גלישה אווירית
 • גלישה מצוקים
 • רחיפה
 • צניחה
 • דאייה באוויר
 • האבקות
 • אגרוף
 • כל סוגי אמנויות הלחימה
 • ציד
 • רכיבה על סוסים
 • צלילה
 • סקי מים
 • סקי
 • סנובורד
 • קרוס קאנטרי
 • מזחלת שלג
 • אופנוע שלג
 • בנג'י
 • טיפוס הרים
 • טיפוס (הדורש באופן סביר שימוש בחבלים או ליווי מדריך)
 • כניסה למערות באמצעות חבלים
 • סנפלינג
 • רפטינג מדרגה 3 ומעלה
 • קיאקים מדרגה 3 ומעלה
 • קייט סרפינג
 • שיט בסירת מירוץ
 • אופנוע מים

 

 

להלן רשימת ענפי ספורט אתגרי ותחביבים מסוכנים עבור מקרה ביטוח המתרחש עד ליום 31.07.2017

 

 • טיפוס (הדורש באופן סביר שימוש בחבלים או ליווי מדריך)
 • כניסה למערות באמצעות חבלים
 • צלילה
 • סנפלינג
 • רפטינג מדרגה 3 ומעלה
 • בנג'י
 • דאייה
 • גלישה אווירית
 • מצנחי רחיפה וצניחה לסוגיה
 • כדור פורח
 • קיאקים מדרגה 3 ומעלה
 • קייט סרפינג
 • שיט בסירת מירוץ
 • סקי מים
 • אופנועי מים

 

 

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter