ממשק אינטרנטי לאיתור מוצרי ביטוח

פניות בעקבות שימוש באתר האינטרנט של משרד האוצר (מנוע חיפוש חסכונות פנסיוניים, פוליסות לביטוח חיים ופוליסות לביטוח בריאות)

רשות שוק ההון הקימה אתר אינטרנט מאובטח שיאפשר לך לראות במרוכז את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח בישראל וזאת על בסיס נתונים שאנו נעביר אליהם. במידה ואינך מעוניין שנעביר את הנתונים, עליך ליצור קשר עם חברתנו. לידיעתך, אי העברת הנתונים תמנע ממך לראות במרוכז באתר האינטרנט המאובטח את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות הביטוח. 

 

להלן האפשרויות העומדות בפניך בעקבות פנייתך אלינו באמצעות הממשק.

 

 

צפייה בתיק האישי

לצפייה בתיק האישי (לבעלי סיסמה) או לרישום לתיק האישי לחץ כאן

 

פניות הציבור

במידה והינך מעוניין כי ייצרו עמך קשר, לחץ כאן

 

הסרה מאתר האינטרנט של האוצר

להסרת נתוניך מאתר משרד האוצר באמצעות טופס צור קשר, לחץ כאן

 

צפייה במידע ביטוחי של קטין/ה באתר האינטרנט של האוצר

להוספה ו/או שינוי זהות בגיר ,לצפייה במידע ביטוחי של קטין/ה באתר האינטרנט של האוצר, לחץ כאן

 

 הליך בדיקת זכאות לכספים בחשבון עמית שנפטר

לצורך בירור הליך בדיקת הזכאות, לחץ כאן

 

 

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter