אופן הפניה לממונה על פניות הציבור

אופן הפניה לממונה על פניות הציבור

בדואר:

מר גיל בן קימון, עו"ד

הממונה על פניות הציבור
"קבוצת כלל"
ת.ד. 37070
תל אביב 6136902

 

 

 

בטלפון: 077-6387767

באמצעות מייל: pniothatz@clal-ins.co.il

 


אל הפניות יש לצרף:
א. שם הפונה, מספר תעודת זהות, כתובת למשלוח תשובה וטלפון לבירורים.
ב. ציון מספר פוליסה רלוונטית ושם סוכן.
ג. ציון מספר תביעה עם ציון תאריך אירוע.
ד. תיאור פרטי הפנייה.
ה. צירוף אסמכתאות תומכות.

  

 

 

 

אופן הפניה לעניין שימוש באתר האוצר לאיתור מוצרי ביטוח:

 

בטלפון: 5454*
באמצעות המייל: IturHsehLakochot@clal-ins.co.il

 

אל הפניות יש לצרף:
א. שם הפונה, מס' תעודת זהות, כתובת למשלוח תשובה וטלפון לבירורים.
ב. ציון מס' הפוליסה הרלוונטית.
ג. תיאור פרטי הפנייה.
ד. צירוף אסמכתאות תומכות.

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter