אופן הגשת תביעה - אובדן כושר עבודה

אופן הגשת תביעה - אובדן כושר עבודה

לקוח/ה יקר/ה, על מנת לאפשר לנו לטפל בתביעתך ביעילות, לנוחותך הנחיות לצורך הגשת תביעה למימוש זכויות בכיסוי אובדן כושר עבודה לפי תנאי הפוליסה:


מה נדרש?

1. יש למלא את ערכת התביעה:

 

לערכת התביעה לחץ כאן


לפוליסת קולקטיב לחץ כאן

 

 

2. את טופס התביעה והמסמכים הנדרשים יש לשלוח באחת מהדרכים הבאות:

כתובת דוא"ל: tvilife@clal-ins.co.il או
פקס: 077-6383394 או
כתובת דואר: כלל חברה לביטוח בע"מ, רח' ראול ולנברג 36, ת.ד 37080 תל-אביב מיקוד 6136902

 

דגשים חשובים


בערכת התביעה שנמצאת בידך ניתן למצוא את רשימת המסמכים הנדרשים לנו לצורך הטיפול בתביעה (עמוד 5 נספח ב'). נבקשך להמציא את המסמכים במלואם על מנת שנוכל לטפל בעניינך במהירות וביעילות. לתשומת ליבך, כל מסמך חסר עלול לעכב את הטיפול בתביעתך.
טופס ויתור הסודיות הכרחי לצורך הטיפול בתביעה ויש להגישו כשהוא חתום על ידי המבוטח וע"י עד לחתימה (עובד סוציאלי, רופא, סוכן, עו"ד).
ערכת התביעה כוללת מידע חשוב על הליך בירור וישוב תביעה.
אנו נעדכן אותך על כל מסמך שיתקבל אצלנו באמצעות מסרון ובמכתב. לפיכך, נבקשך להקפיד ולציין בטופס התביעה כתובת דוא"ל ואת מספר הטלפון הנייד שלך.

 

מה יקרה בהמשך?

אנו נעשה כל שביכולתנו ליישב את התביעה בהקדם האפשרי מהמועד בו יתקבלו אצלנו כל המידע והמסמכים שנתבקשת להמציא בתחילת התהליך, ובכל מקרה בתוך 30 ימים ממועד זה. הודעה לתובע על יישוב התביעה תימסר בדרך של תשלום מלא, תשלום חלקי, פשרה או דחייה. ככל שנידרש לזמן נוסף לצורך יישוב התביעה, תימסר לך הודעה בדבר המשך בירור.

 

להגשת ערכת תביעה באמצעות מייל לחצו כאן

 

פרטי הספקים:

 

בדיקות רפואיות :

  • מדיטון מרכזים רפואיים
  • לוטם שירותי רפואה
  • קרדיומדיקס בדיקות (1985) בע"מ
  • מד קייס בע"מ

 

ועדות רפואיות:

  • מדיקל פרימיום טאצ'
  • לוטם שירותים רפואיים

 

אנו מקווים שהמידע שהובא בפניך במסמך זה יסייע לך במהלך הגשת התביעה, ועומדים לרשותך בכל שאלה ובקשה בטלפון שמספרו 6564*.

 

 

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter