אופן הגשת תביעה - תאונות אישיות לתלמידים - החברה למשק וכלכלה

אופן הגשת תביעה - תאונות אישיות לתלמידים - החברה למשק וכלכלה


על מנת לאפשר לנו לטפל בתביעתך ביעילות, לנוחותך הנחיות לצורך הגשת תביעה למימוש זכויותיך על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.


מה נדרש?


1. יש למלא את ערכת התביעה
2. את חוברת הגשת התביעה והמסמכים הנדרשים יש לשלוח אל החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי סוכנות לביטוח (1992) בע"מ, רחוב הארבעה 19, תל אביב 6473919. ניתן גם לשלוח למשרדי כלל חברה לביטוח בע"מ.


דגשים חשובים


בערכת התביעה ניתן למצוא את רשימת המסמכים שנדרשים לנו לצורך בירור תביעתך וכן מידע חשוב על הליך בירור וישוב תביעה. נבקשך להמציא את המסמכים במלואם על מנת שנוכל לטפל בעניינך במהירות וביעילות. לתשומת ליבך, כל מסמך חסר עלול לעכב את הטיפול בתביעתך.
לצורך קבלת הודעות SMS על סטטוס תביעה, אנא ציין את מספר הטלפון הסלולרי שלך וכתובת הדואר האלקטרוני בטופס התביעה לצורך התקשרות.

 

אנו מקווים שהמידע שהובא בפניך במסמך זה יסייע לך במהלך הגשת התביעה, ועומדים לרשותך בכל שאלה ובקשה בימים א',ב',ד',ה' בין השעות 09:00-13:00 בטלפון 03-6235252

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter