אופן הגשת תביעה - החזר הוצאות רפואיות, יעוצים ובדיקות

החזר הוצאות רפואיות, יעוצים ובדיקות

לקוח/ה יקר/ה, על מנת לאפשר לנו לטפל בתביעתך ביעילות, לנוחותך הנחיות לצורך הגשת תביעה למימוש זכויות עפ"י כיסוי בפוליסת הבריאות ולפי תנאי פוליסת הביטוח.


מה נדרש?


1. יש למלא את ערכת התביעה

2. את טופס התביעה והמסמכים הנדרשים יש לשלוח באחת מהדרכים הבאות:
כתובת דוא"ל: MailBriTvi@Clal-Ins.co.il או
פקס: 077-6383290 או
כתובת דואר: כלל חברה לביטוח בע"מ, רח' ראול ולנברג 36, ת.ד 1123 תל-אביב מיקוד 6101001


דגשים חשובים


בערכת התביעה שנמצאת בידך ניתן למצוא את רשימת המסמכים הנדרשים לנו לצורך הטיפול בתביעה וכן מידע חשוב על הליך בירור וישוב תביעה. נבקשך להמציא את המסמכים במלואם על מנת שנוכל לטפל בעניינך במהירות וביעילות. לתשומת ליבך, כל מסמך חסר עלול לעכב את הטיפול בתביעתך.
טופס ויתור הסודיות הכרחי לצורך הטיפול בתביעה ויש להגישו כשהוא חתום על ידי המבוטח וע"י עד לחתימה כולל חותמת ומספר רישיון (עו"ד, רופא, סוכן,עובד סוציאלי).
מסמכים מקוריים יש לשלוח בדואר בלבד.
לצורך קבלת הודעות SMS על סטטוס תביעה, אנא ציין את מספר הטלפון הסלולרי שלך וכתובת הדואר האלקטרוני בטופס התביעה לצורך התקשרות.

 

מה יקרה בהמשך?


אנו נעשה כל שביכולתנו ליישב את התביעה בהקדם האפשרי מהמועד בו יתקבלו אצלנו כל המידע והמסמכים שנתבקשת להמציא בתחילת התהליך, ובכל מקרה בתוך 30 ימים ממועד זה. הודעה לתובע על יישוב התביעה תימסר בדרך של תשלום מלא, תשלום חלקי, פשרה או דחייה. ככל שנידרש לזמן נוסף לצורך יישוב התביעה, תימסר לך הודעה בדבר המשך בירור.

 

להגשת תביעה Online לחצו כאן

 

להגשת ערכת תביעה באמצעות מייל לחצו כאן


אנו מקווים שהמידע שהובא בפניך במסמך זה יסייע לך במהלך הגשת התביעה, ועומדים לרשותך בכל שאלה ובקשה בטלפון שמספרו 03-6388400 או 6564*.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter