אופן הגשת תביעה - רכב מבוטח

אופן הגשת תביעה - רכב מבוטח


על מנת לאפשר לנו לטפל בתביעתך ביעילות, לנוחותך הנחיות לצורך הגשת תביעה למימוש זכויות בגין נזק לרכב לפי תנאי הפוליסה:


מה נדרש?


1. יש למלא את ערכת התביעה
2. את טופס התביעה והמסמכים הנדרשים יש לשלוח באחת מהדרכים הבאות:
כתובת דוא"ל: tviot-r@clal-ins.co.il או
פקס: 077-6385500 או
כתובת דואר: כלל חברה לביטוח בע"מ, רח' ראול ולנברג 36, ת.ד 37070 תל-אביב מיקוד 6136902


דגשים חשובים


בערכת התביעה ניתן למצוא את רשימת המסמכים שנדרשים לנו לצורך בירור תביעתך וכן מידע חשוב על הליך בירור וישוב תביעה. נבקשך להמציא את המסמכים במלואם על מנת שנוכל לטפל בעניינך במהירות וביעילות. לתשומת ליבך, כל מסמך חסר עלול לעכב את הטיפול בתביעתך.
לצורך קבלת הודעות SMS על סטטוס תביעה, אנא ציין את מספר הטלפון הסלולרי שלך וכתובת הדואר האלקטרוני בטופס התביעה לצורך התקשרות.

 

לתשומת ליבך, במקרה של אירוע נזק המכוסה בתנאי הפוליסה, ככל שרכשת פוליסה הכוללת כיסוי "נבחרת מוסכים" הנך מחויב לבצע את תיקון הרכב באחד ממוסכי ההסדר של החברה (רשימת המוסכים מפורטת באתר כלל בלינק: איתור מוסך הסדר )

במקרה של תיקון הרכב במוסך שאינו נמנה על רשימת מוסכי ההסדר של כלל ביטוח לא ישולמו תגמולי ביטוח.

ככל שרכשת פוליסה שאינה כוללת כיסוי "נבחרת המוסכים", אנו ממליצים לך לתקן את הרכב באחד ממוסכי ההסדר של כלל ביטוח, ואף ליהנות מהשתתפות עצמית מוקטנת.

במידה ובחרת בתיקון הרכב במוסך שאינו מוסך הסדר של החברה, עליך ליצור קשר באופן מיידי, טרם תחילת התיקון, עם סוכן/ת הביטוח שלך או בטלפון 03-9420471, ולהעביר את האומדן הראשוני לנזק, כולל הצעת התיקון, למוקד התביעות של כלל ביטוח ופיננסים בכתובת דוא"ל tviothalafim@clal-ins.co.il,  כדי לסייע בבירור החבות ובהקטנת הנזק.

אם לא יישלחו לחברה המסמכים הנדרשים, טרם ביצוע התיקון, ו/או במידה שהחברה תציע לספק את החלפים באמצעות ספק מטעמה ואת/ה ו/או המוסך (שאינו בהסדר) לא תקבלו את ההצעה, הדבר יביא להפחתה בזכאותך לתגמולי ביטוח בגובה הפרש עלות החלפים במוסך לבין עלות החלפים, לו החברה הייתה מספקת אותם באמצעות ספק מטעמה.

 

מה יקרה בהמשך?


אנו נעשה כל שביכולתנו ליישב את התביעה בהקדם האפשרי מהמועד בו יתקבלו אצלנו כל המידע והמסמכים שנתבקשת להמציא בתחילת התהליך, ובכל מקרה בתוך 30 ימים ממועד זה. הודעה לתובע על יישוב התביעה תימסר בדרך של תשלום מלא, תשלום חלקי, פשרה או דחייה. ככל שנידרש לזמן נוסף לצורך יישוב התביעה, תימסר לך הודעה בדבר המשך בירור.

 

להגשת תביעה Online לחצו כאן

 

להגשת ערכת תביעה באמצעות מייל לחצו כאן


אנו מקווים שהמידע שהובא בפניך במסמך זה יסייע לך במהלך הגשת התביעה, ועומדים לרשותך בכל שאלה ובקשה בטלפון שמספרו 6564*.

 

 

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter