ארכיון מערכת כללים - פנסיה

ארכיון מערכת כללים - פנסיה

מערכת כללים אשר הייתה בתוקף עד 06/2018

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter