ביטוח מקיף לרכב מעל 3.5 טון

  • לרכב מסחרי שמשקלו הכולל מעל 3.5 טון

פוליסת מקיף לביטוח רכב שאינו עד 3.5 טון מבית "כלל ביטוח", מיועדת לביטוח רכבים מסחריים כגון

משאיות, אוטובוסים, מלגזות וכלי רכב דומים. הפוליסה מכסה נזק לרכב המבוטח וכן נזק שייגרם, באחריות המבוטח,

לרכבו של צד שלישי ו/או לרכושו, כתוצאה משימוש ברכב המבוטח.

 

הרחבת נזקי גוף מיועדת לבעלי רכבים שלא חלה לגביהם חובת ביטוח ע"פ פקודת רכב מנועי (אינם חייבים בביטוח חובה)

ומכסה נזק גוף שנגרם לנהג ברכב המבוטח ו/או לצד שלישי כתוצאה מתאונה שנגרמה עקב השימוש בכלי הרכב המבוטח.

עיקרי הפוליסה

פוליסת ביטוח רכב מקיף לרכב מסחרי מעל 3.5 טון מבית "כלל ביטוח", כוללת כיסוי בגין:

  • הוצאות תיקון במקרה של התנגשות מקרית והתהפכות
  • גניבת הרכב, וכל נזק שנגרם עקב גניבה או ניסיון גניבה
  • נזקים הנגרמים עקב אש, ברק, התפוצצות, שיטפון או סערה
  • נזקים הנגרמים עקב מעשה זדון
  • הוצאות להגנה משפטית עד לסכום של 6,500 ש"ח
  • נזקי רכוש לצד שלישי
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter