ביטוח מקיף לרכב - "כלל ראשון לנסיעה בטוחה" לרכב עד 3.5 טון

  • לנהג בכל גיל
  • להגנה מפני נזק לרכב עצמו וגם לרכב ולרכוש הזולת

פוליסת ביטוח מקיף לרכב "כלל ראשון לנסיעה בטוחה" מבית "כלל ביטוח", מכסה נזקים לרכב ולרכוש הזולת (צד שלישי), כתוצאה משימוש ברכב

הפוליסה מעניקה לך ולרכבך את הכיסוי המקיף ביותר וכן גמישות מלאה בבחירת כיסויים נוספים
הראש השקט שלך, הדאגה - שלנו

לרכישה ניתן לפנות לסוכן הביטוח או להצטרף אונליין בתנאי ה"מסלול הירוק" 

לרכישה

עיקרי הפוליסה

פוליסת ביטוח מקיף לרכב, מבית "כלל ביטוח", כוללת כיסוי בגין:

  • נזקים הנגרמים עקב אש, ברק, התפוצצות, התלקחות
  • התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא
  • גניבת הרכב וכל נזק שנגרם עקב גניבה או ניסיון גניבה
  • נזקים הנגרמים עקב שיטפון, סערה, שלג וברד
  • מעשה זדון שלא בידי המבוטח או מי מטעמו
  • חבות המבוטח בשל נזק שיגרם לרכוש צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter