ביטוח פנסיוני לעצמאי - "פרופיל דינמי הדור החדש לעצמאיים"

  • לעצמאי המעוניין לשמור על זכויותיו הפנסיוניות בפוליסה המוכרת כקופת גמל על ידי רשויות המס

ההגנה הפנסיונית של עצמאי חשובה על מנת להבטיח את הקיום הכלכלי במקרי מוות ונכות, וגם בגיל הפרישה מעבודה. שלא כמו שכיר, אם עצמאי אינו דואג להגנתו,
איש לא יעשה זאת במקומו. ביטוח "פרופיל דינמי הדור החדש לעצמאיים" מבית "כלל חברה לביטוח בע"מ" מאפשר לעצמאי להגן על זכויותיו בדרך הטובה ביותר.
להיות עצמאי פירושו - לדאוג לעצמך

עיקרי הפוליסה

פוליסת "פרופיל דינמי הדור החדש לעצמאיים", מבית "כלל ביטוח ופיננסים", מקנה:

  •  הטבות מס מקסימליות לעצמאי כולל ניכוי לפי סעיף 47
  • אפשרות בחירה בין מסלולי השקעה שונים, בהתאם לבחירת המבוטח, ואף שילוב או החלפה בין המסלולים השונים
  • אפשרות לביצוע העברות מקופות גמל אחרות, תוך שמירה על תנאי המס החלים על הכספים
  • במקרה של פטירת המבוטח לפני גיל הפרישה, ישולם כסכום חד פעמי או כתשלום חודשי (על פי בחירת המוטבים)
  • הפוליסה מוכרת כקופת גמל


תנאי הצטרפות לתכנית:

עבור עצמאי ההפקדה/ניוד כספים לתוכנית שנפתחה החל מתאריך 01/09/2023 -  אפשרית בתנאי שבאותה שנת מס בוצעו הפקדות לקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח (קרן פנסיה או קופת גמל לחסכון), בסכום מינימלי של מכפלת תקרת ההפקדה החודשית (20.5% מפעמיים שכר ממוצע במשק) ב - 12 .


* הצבירה מתנהלת באחד מהמסלולים הבאים:
- מודל השקעות תלוי גיל (מסלול השקעות ברירת המחדל)
- מסלול מניות
- מסלול אג"ח
- מסלול אג"ח עד 15% במניות
- מסלול שקלי טווח קצר
- מסלול הלכה
- מסלול מחקה מדד S&P 500
- מסלול משולב סחיר
- מסלול עוקב מדדים

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter