ביטוח פנסיוני לעצמאי - "פרופיל דינמי הדור החדש לעצמאיים"

  • לעצמאי המעוניין לשמור על זכויותיו הפנסיוניות בקופה מוגנת המוכרת כקופת גמל על ידי רשויות המס

ההגנה הפנסיונית על עצמאי חשובה על מנת להבטיח את הקיום הכלכלי במקרי מוות ונכות, וגם בגיל הפרישה מעבודה. שלא כמו שכיר, אם עצמאי אינו דואג להגנתו, איש לא יעשה זאת במקומו. ביטוח "פרופיל דינמי הדור החדש לעצמאיים" מבית "כלל ביטוח"

מאפשר לעצמאי להגן על זכויותיו בדרך הטובה ביותר.
להיות עצמאי פירושו - לדאוג לעצמך

עיקרי הפוליסה

פוליסת "פרופיל דינמי הדור החדש לעצמאיים", מבית "כלל ביטוח", מקנה:

  •  הטבות מס מקסימליות לעצמאי כולל ניכוי לפי סעיף 47
  • אפשרות בחירה בין מסלולי השקעה שונים, בהתאם לבחירת המבוטח, ואף שילוב או החלפה בין המסלולים השונים
  • אפשרות לביצוע העברות מקופות גמל אחרות, תוך שמירה על תנאי המס החלים על הכספים
  • במקרה של פטירת המבוטח לפני גיל הפרישה, ישולם כסכום חד פעמי או כתשלום חודשי (על פי בחירת המוטבים)
  • הפוליסה מוכרת כקופת גמל
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter