ביטוח מנהלים וחיסכון מרכז מידע

כמבוטח בפוליסה מסוג פרופיל, האם אני יכול לשנות את מסלול ההשקעה בפוליסה הן בגין החיסכון בפוליסה והן בגין הפקדות חדשות?

בפוליסות מסוג פרופיל ניתן לשנות את מסלולי השקעה. על מנת לעבור בין מסלול אחד למשנהו יש להעביר בקשה בכתב למשרדי החברה. חשוב להתייעץ על כך עם סוכן הביטוח.

על פי התקנות ניתן לתת הלוואה עד 80% על כספי תגמולים נזילים. על-פי החלטת החברה יינתנו הלוואות כנגד כספים נזילים עד לשיעור של 30% מכספי התגמולים. בכל מקרה החל מיום 1.1.13 לא ניתן לתת הלוואות כנגד רכיב הפיצויים, כולל כספי פיצויים ממעסיקים קודמים ברצף קצבה ורצף זכויות.

במועד סיום עבודה אצל מעביד, מאחר והפוליסה ברוב המקרים כוללת כיסויים ביטוחיים ומאחר ולא מתקבלות הפקדות שוטפות, חשוב לדאוג להמשכיות ההפקדות במטרה לשמר את הפוליסה. להלן האפשרויות העומדות בפני המבוטח בביטוח מנהלים:

1. תשלום הכיסויים הביטוחיים בלבד לתקופת ביניים עד למציאת מעביד חדש ("ריסק זמני").

2. להמשיך ולהפקיד הפקדות שוטפות לפוליסה אצל מעביד חדש.

3. להמשיך את הפוליסה בהפקדה שוטפת כעצמאי, ולשלם הן את מרכיב החיסכון והן את הכיסויים הביטוחיים. 

מאחר וכיום שכרך החודשי תומך כלכלית במספר נפשות והמטרה היא שאם חס וחלילה קורה אסון, ימשיך התא המשפחתי לחיות לפחות באותה רמת חיים אליה הורגל. לפיכך, בשינוי מצב משפחתי חשוב לבדוק מול סוכן הביטוח שלך מהי רמת סכום הביטוח שיעמוד לרשות משפחתך בקרות חס וחלילה מקרה מוות.

יש להפריד את התשובה לשלושה תחומים - בכל הקשור למס הכנסה: הוותק של הכספים שצברו עד לאותו מועד נשמר. באשר למקדמי הקצבה - יש לבדוק האם ביטוח המנהלים שברשותך כולל מקדמי קצבה מובטחים תוחלת חיים. כיום, ההסדרים הפנסיונים מסוג ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, וקופת גמל אינם מבטיחים מקדמי קצבה מובטחים תוחלת חיים למי שגילו נמוך מגיל 60. התחום הנוסף, שיש לשים לב אליו, הוא עניין הכיסויים הביטוחיים - כיסויים ביטוחיים שרכשת לפני יותר מעשור, נרכשו על סמך מצבך הבריאותי דאז. אם השתנה מצבך הבריאותי קיים חשש שתנאי הקבלה לביטוח החדש יורע ביחס למצב הקיים.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter